Workshop 'Brand- en rookklassen van kabels' voor installateurs

Geplaatst op 03 maart 2021 door Redactie

Om een brandveilig gebouw te realiseren moeten ontwerper en installateur de juiste kabels toepassen. Het Bouwbesluit schrijft voor dat in bepaalde situaties kabels vereist zijn die brandvertragend werken en minder of geen gevaarlijke rook en gassen produceren. Maar wanneer je precies die kabels moet gebruiken, is zeker niet bij iedereen bekend. Met een tweetal gerichte workshops brengt TVVL duidelijkheid in deze materie.

Tot niet zo lang geleden gaf de NEN 8012:2015 informatie over het gebruik en de toepassing van kabels die een bepaalde brandveiligheid boden. Maar sinds juli 2017 is het Bouwbesluit op dit onderwerp in overeenstemming gebracht met Europese normen. Helaas verschillen de eisen die het Bouwbesluit stelt aan brandveilige kabels met de private ‘oude’ NEN 8012 bevat. “Dit heeft tot onduidelijkheid geleid waardoor installatie-ontwerpers en installateurs op dit moment niet precies weten waar zij aan toe zijn”, zegt John van Zweden, senior inspecteur en adviseur bij Engie Services Nederland. “Het is daarom goed dat de twee workshops, die TVVL nu aanbiedt, duidelijke hands-on informatie biedt.”

‘Regelgeving is geen cursusboek’

“Sinds het Bouwbesluit eisen bevat in de vorm van brand- en rookklassen voor permanente, elektrotechnische installaties in gebouwen, heeft dat enerzijds voor duidelijkheid maar anderzijds ook voor verwarring gezorgd. Het is goed dat er regels zijn, maar tegelijk moet je vaststellen dat regelgeving en normen geen cursusboeken zijn. Wie uitsluitend de regelgeving bestudeert, weet niet meteen hoe hij of zij deze in de praktijk moet toepassen. Terwijl ik juist vind dat een vakman moet weten waar het toepassen van dergelijke kabels zin heeft en waar helemaal niet.”

Rol van brandveilige kabels

De workshop zal daarom vooral ingaan op de wijze waarop, en de situaties waarin een ontwerper en installateur brandveilige kabels moeten toepassen. Ook omdat het Bouwbesluit wel degelijk wat ruimte biedt in de wijze waarop men kabels met een bepaalde brand- en rookklasse moet toepassen. “Alleen vraagt dit om meer inzicht van de ontwerper of de installateur”, vindt Van Zweden. De vakman zal zich echt moeten verdiepen in deze materie. Niet elk bouwwerk wordt door een adviesbureau voorgekookt, dus ook een installateur zal zelf parate kennis moeten hebben.

Cursusboek en selectiekaart

De twee workshops die TVVL nu aanbiedt, de basisworkshop en expertworkshop ‘Kabels kies je zo’, zijn bedoeld voor zowel bestekschrijver, adviseur, distributeur als installateur. Het cursusboek dat de deelnemers ontvangen, is meteen een prima handleiding. Hij legt goed uit hoe je met bepaalde situaties moet omgaan. Een ander handig hulpmiddel dat de cursisten ontvangen, is de TVVL selectiekaart. Hiermee, in combinatie met de inhoud van het cursusboek, zijn de deelnemers in staat om zelfstandig kabels met de juiste brand- en rookklassen volgens het Bouwbesluit te kiezen, te adviseren en toe te passen.

Over TVVL
TVVL is het Platform voor Mens en Techniek, opgericht in 1959 en telt inmiddels ruim 1.000 persoonlijke leden en 500 bedrijfsleden. TVVL is één van de belangrijkste gespreks- en kennispartners in de technologische sector, die nadenkt over de technische uitdagingen van de toekomst. Van oorsprong gericht op gebouwgebonden installatietechniek, verbindt TVVL inmiddels verschillende disciplines. Zo biedt zij een platform, een denktank, waar leden kennis delen, ontwikkelen en overdragen.


Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement