'Focus op hybride vertraagt transitie onnodig'

Geplaatst op 12 juli 2023 door Redactie

Ardon van Holst van Mitsubishi Electric/Alklima

Als je echt wilt versnellen én toekomstbestendig de energietransitie serieus vorm wilt geven, moet de focus op All-Electric liggen. En niet, zoals nu veel te veel gebeurt, op hybride. Hybride is een manier van verduurzamen maar dan wel eentje met de handrem erop. Ardon van Holst, commercieel directeur Mitsubishi Electric/Alklima, is kritisch over de huidige hybride hype die ook weer zichtbaar werd tijdens het congres ‘Hybride in de warmtetransitie’. Niet Hybride, maar All-Electric moet het vertrekpunt zijn.

Feiten

De verbazing zit hem vooral in de keuzes die worden gemaakt en de richting die, door een aantal partijen, wordt gekozen. Van Holst: “Het is gewoon niet te begrijpen. De ambitie gaat niet ver genoeg en wellicht nog belangrijker… de mogelijkheden worden niet benut. Er is een veel grotere rol voor de all-electric warmtepomp weggelegd. Veel partijen proberen de transitie onnodig ingewikkeld voor te stellen om zodoende zo lang mogelijk vast te blijven houden aan de cv-ketel. Terwijl we juist de verbranding van fossiele brandstoffen terug willen dringen.

“Het is gewoon niet te begrijpen. De ambitie gaat niet ver genoeg en wellicht nog belangrijker… de mogelijkheden worden niet benut. Er is een veel grotere rol voor de all-electric warmtepomp weggelegd."

Het risico van werken met nieuwe technieken, piekbelasting van elektriciteitsnet, geluidsproblemen, als het maar een beetje koud wordt … er werd en wordt veel geroepen. In Nederland wil men de indruk wekken dat we met warmtepompen met nieuwe technieken werken, maar vanaf 1954 produceert Mitsubishi Electric al seriematig airconditioners/ warmtepompen. Dus van nieuwe technieken is zeker geen sprake. Daarnaast is Alklima in Nederland al decennia bezig met all-electric klimaatconcepten in nieuwbouw, maar zeker ook in bestaande bouw.”

Een andere tegenwerping die vaak wordt benoemd, is dat de elektra infrastructuur niet toereikend is voor all-electric. Maar hierbij wordt voorbij gegaan aan het feit dat niet afname, maar de invoeding vanuit de woningen op het net de grootste uitdaging is (teruglevering overschot aan zon- en windenergie). Een all-electric warmtepomp die ook warm tapwater produceert, zal het net juist kunnen ontlasten bij een piek in de opwek. Een hybride warmtepomp beschikt niet over de mogelijkheid, om tapwater te bereiden en bij de afschaffing van de salderingsregeling zullen veel woningeigenaren deze beperking gaan ervaren.


Maximaal

Van Holst wijst voor onderbouwing van de all-electric visie op de Outlook 2050 waarin een onafhankelijk Expertteam eerder dit jaar met een rapport over een klimaatneutraal energiesysteem kwam. Gemaakt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en aangeboden aan minister Rob Jetten.

"Een all-electric warmtepomp die ook warm tapwater produceert zal het net juist kunnen ontlasten bij een piek in de opwek."

Belangrijkste conclusies uit het rapport: aansturen op maximale elektrificatie en voor het resterende deel (minder dan een derde) kijken naar mogelijkheden van waterstof en groen gas. “Dat lijkt mij toch helder. En wat de waterstof betreft: Dit zal toegepast worden in de transportsector en de industrie, maar niet in de bebouwde omgeving.”

Realiteit

“Bewoners zijn gebaat bij een toekomstbestendige variant en daarom is All Electric Ready de ondergrens waaraan voldaan zou moeten worden. Met dit concept als vertrekpunt wordt er toegewerkt naar All-Electric. Uiteraard zijn er ook voldoende mogelijkheden om direct voor all-electric te gaan. Bijvoorbeeld met hoog temperatuur warmtepompen die gebruik maken van propaan als koudemiddel. 'Hybride is hard remmen terwijl het spreekwoordelijke gaspedaal harder ingetrapt zou moeten worden’. Als we de doelstelling voor 2050 willen halen, 100% CO2-neutraal, dan werken hybride oplossingen dat tegen. Dat is geen complex verhaal, dat is de realiteit. Het kan anders en het moet anders.”

Tekst: Bob de Jong


Reacties

Marc Swers

14 juli 2023 om 06.16 uur

All-electric of hybride zijn hulpmiddelen. De grote afwezige in jullie systemen is de zon. Beide systemen zonder pv of zonnecollectoren is sowieso al een domme beslissing. Je hebt maar drie maanden energie nodig per jaar als je hybride systeem compleet is gebouwd. Dan is je volgende stap op naar autonomie. Weg van het net, iedereen zijn eigen energie voorziening, Huizen passief voorbij bouwen. Dan heb je geen warmtepomp nodig. Maar koeling. Adsorptiekoeling met de zon. Het weinige energie verbruik haal je uit pv. Dit geldt ook voor sanitair. In de lente, zomer, herfst de collectoren, winter elektrisch. Meer naar collectieve opwekking voor woongemeenschappen. Los van de netwerken. Waarom elk huis zijn eigen warmtepomp. De directeur denkt alleen verkoop maar niet aan oplossingen aanreiken. Meer RND minder sales. Op dit moment graag.

Huub

13 juli 2023 om 11.09 uur

all-electric is juist de mythe die hardnekkig in stand wordt gehouden. We lopen nu al tegen de grenzen van het elektriciteitsnet aan en zitten burgers niet te wachten op het bijplaatsen van honderden hoogspanningsmasten en nieuwe routes die dicht langs woonwijken gaan. Nederland heeft 's werelds beste infrastructuur op het gebied van gas en 85% van het huidige netwerk is reeds geschikt voor transport van waterstof. Buiten waterstof is er geen goede oplossing om grote hoeveelheden energie uit de zomer te kunnen opslaan zodat je het in de winter kunt gebruiken. We hebben al vertraging opgelopen omdat waterstof tot nu toe als sluitstuk werd gezien van de transitie. Dit had juist het begin moeten zijn. Als we 10 jaar gelezen waren gestart om grijze/blauwe waterstof gefaseerd uit te rollen dan hadden we nu veel minder problemen gehad en konden we naadloos en zonder grote subsidies over op groene energie.

Rien van Os

13 juli 2023 om 09.34 uur

Ben het volledig Ardon van Hulst eens. In reactie op de twee bovenstaande reacties het volgende. Een hybride warmtepomp is bijna net zoveel kg materiaal als een all electric warmtepomp. Een goed ontworpen hybride warmtepomp systeem zal ook 95% van de tijd draaien. Het verschil in energieverbruik in de winter tussen de beide wp-systemen is per kw vermogen gering Zowel voor een een hybride als voor een all electric situatie moet je de woning ook min of meer voorbereiden op laag temperatuursystemen. Als je woning min of meer geschikt hebt is het plaatsen van een hybride warmtepomp geen verstandige keuze. Eigenlijk weggegooid geld. Een goed systeem, warmtepomp en installatie, bespaart altijd energie en heeft financieel een goed rendement. Daarnaast gaat het comfort in de woning omhoog. Het probleem van het energienet in de straat mag voor de individuele stroomgebruiker geen argument zijn. Dat lossen de Lianders van deze wereld wel op. Dat is hun werk. Ook een hybride warmtepomp heeft in een slecht geïsoleerde woning niets te zoeken. De bijdrage in de energiebesparing zal uiterst gering zijn. Tenzij je een warmtepomp als millieu-excuus wil inzetten. Niets veranderen wel lekker slapen. De kosten voor een warmtepomp, hybride of niet, zijn hoog. Wij moeten echter met zijn allen minder co2 produceren. Daarvoor moet een inspanning geleverd worden, dat kost moeite en geld. Keuzes moeten worden gemaakt tussen de kosten voor een vakantie of verduurzaming etc. Wij moeten onze levensstijl aanpassen. Dat kost mentale kracht. Wij hebben allemaal een heel mooi leven. Wij willen het niet opgeven of moeten wij misschien moeite doen om het te behouden. Maar alle pannen op de je dak leggen na een storm, je huis opruimen na een overstroming, kost ook veel moeite. Merken, dat je dagelijks eten duurder wordt omdat grote landbouw gebieden door verdroging of te hoge temperaturen minder produceren kost ook geld. Het vervelende is dat als wij morgen allemaal het roer omgooien, de situatie waarschijnlijk nog 20 jaar verslechtert. Het directe effect van je persoonlijke inspanning op het gebied van levensstijl of het nemen van energiebesparende maatregelen, zoals een warmtepomp is niet direct meetbaar. Maaaa- re! Als wij het niet doen is het dansen op de vulkaan. Je kan naar iedereen in de maatschappij wijzen. Je kan overal een reden voor verzinnen om het niet te doen. Maar wees dan eerlijk naar jezelf dat je de verantwoording niet wil nemen maar liever je geld besteed aan je fantastische leven op dit moment.

Marnix Vlot

13 juli 2023 om 08.50 uur

De HT warmtepompen die sinds kort worden aangeboden in NL beginnen het eindelijk een beetje mogelijk te maken een huis van het gas te halen zonder de afgifteinstallatie compleet te moeten renoveren. Ze zijn nog erg duur en installatie kost heel veel geld. Er is, ondanks het gelegenheidsargument van de flexibele inplanning van warmwater, wel degelijk sprake van een forse verplaatsing van totale energieafname naar het elektranet in koude periodes. Dus 10 voor ambitie, maar veel vraagtekens bij uitvoerbaarheid. De hybride warmtepomp heeft hier allemaal veel minder last van. Het probleem zal met name worden hoe er op termijn vanaf te komen: misschien een verplichting om all-electric te gaan vanaf 2030?

Fred Hartjes

13 juli 2023 om 08.33 uur

Het is begrijpelijk dat een commercieel directeur van een warmtepompproducent dit artikel schrijft. Helaas is het grootschalig installeren van warmtepompen op dit moment bepaald niet in het belang van de planeet. Je lost er niets mee op als je in de winter de CO2 uitstoot verplaatst van de woning naar een centrale op steen- of bruinkool, wat nu meestal de realiteit is. Pas wanneer we hopelijk over enkele decennia in staat zullen zijn de overvloedige zonne-energie in de zomer tot de winter te bewaren, wordt een warmtepomp echt zinvol. Ik praat nog niet over de huidige hoge milieubelasting van de productie van deze systemen. Voorlopig is daarom op korte termijn een bescheiden hybride systeem meer aan te bevelen dan een kolossale all-electric installatie.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement