Verschijning

 

2024

Verschijning nieuwsbriefAanleverdata
     
januari donderdag 4 januari maandag 16 december  (i.v.m. feestdagen)
  donderdag 11 januari donderdag 4 januari
  dinsdag 23 januari dinsdag 16 januari
februari donderdag 1 februari donderdag 25 januari
  dinsdag 13 februari dinsdag 6 februari
  donderdag 22 februari donderdag 15 februari
maart donderdag 7 maart donderdag 29 februari
  dinsdag 14 maart dinsdag 7 maart
  donderdag 21 maart donderdag 14 maart
april dinsdag 2 april dinsdag 26 maart
  donderdag 11 april donderdag 4 april
  dinsdag 23 april dinsdag 16 april
mei donderdag 2 mei donderdag 25 april
  dinsdag 14 mei dinsdag 7 mei
  donderdag 23 mei donderdag 16 mei
juni donderdag 6 juni donderdag 30 mei
  dinsdag 18 juni dinsdag 11 juni
  donderdag 27 juni donderdag 20 juni
juli dinsdag 2 juli dinsdag 27 juni
  donderdag 11 juli donderdag 4 juli
  dinsdag 23 juli donderdag 4 juli
augustus donderdag 1 augustus donderdag 4 juli
  dinsdag 13 augustus dinsdag 6 augustus
  donderdag 22 augustus donderdag 15 augustus
september dinsdag 3 september dinsdag 27 augustus
  donderdag 12 september donderdag 5 september
  donderdag 19 september donderdag 12 september
  dinsdag 24 september dinsdag 17 september
oktober donderdag 3 oktober donderdag 26 september
  dinsdag 15 oktober dinsdag 8 oktober
  donderdag 24 oktober dinsdag 17 oktober
november donderdag 7 november donderdag 31 oktober
  dinsdag 19 november dinsdag 12 november
  donderdag 28 november donderdag 21 november
december dinsdag 3 december dinsdag 26 november
  donderdag 12 december donderdag 5 december
  dinsdag 17 december dinsdag 10 december