Verschijning

 

2022

VERSCHIJNING NIEUWSBRIEF:AANLEVERDATA:
     
januari donderdag 6 januari donderdag 16 december 2021 (i.v.m. feestdagen)
  donderdag 13 januari donderdag 6 januari
  dinsdag 25 januari dinsdag 18 januari
februari donderdag 3 februari donderdag 27 januari
  dinsdag 15 februari dinsdag 8 februari
  donderdag 24 februari donderdag 17 februari
maart donderdag 3 maart donderdag 24 februari
  dinsdag 15 maart dinsdag 8 maart
  donderdag 24 maart donderdag 17 maart
april dinsdag 5 april dinsdag 29 maart
  donderdag 14 april donderdag 7 april
  dinsdag 26 april dinsdag 19 april
mei donderdag 5 mei donderdag 28 april
  dinsdag 17 mei dinsdag 10 mei
  donderdag 26 mei donderdag 19 mei
juni donderdag 2 juni dinsdag 26 mei
  dinsdag 14 juni dinsdag 7 juni
  donderdag 23 juni donderdag 16 juni
juli dinsdag 5 juli dinsdag 28 juli
  donderdag 14 juli donderdag 7 juli
  dinsdag 26 juli donderdag 7 juli 
augustus donderdag 4 augustus donderdag 7 juli
  dinsdag 16 augustus dinsdag 9 augustus
  donderdag 25 augustus donderdag 18 augustus
september donderdag 1 september donderdag 25 augustus
  dinsdag 6 september dinsdag 30 augustus
  donderdag 15 september donderdag 8 september
  dinsdag 27 september dinsdag 20 september
oktober donderdag 6 oktober donderdag 29 september
  dinsdag 18 oktober dinsdag 11 oktober
  donderdag 27 oktober dinsdag 20 oktober
november donderdag 3 november donderdag 27 oktober
  dinsdag 15 november dinsdag 8 november
  donderdag 24 november donderdag 17 november
december dinsdag 1 december dinsdag 24 november
  donderdag 13 december donderdag 6 december
  dinsdag 20 december dinsdag 13 december