Verschijning

2021 

 Verschijning nieuwsbrief

 Aanleveren advertentiemateriaal

     
 januari  donderdag 7 januari  donderdag 17 december 2020 (i.v.m. feestdagen)
   donderdag 14 januari  donderdag 7 januari
   dinsdag 26 januari  dinsdag 19 januari
 februari  donderdag 4 februari  donderdag 28 januari
   dinsdag 16 februari  dinsdag 9 februari
   donderdag 25 februari  donderdag 18 februari
 maart  donderdag 4 maart  donderdag 25 februari
   dinsdag 16 maart  dinsdag 9 maart
   donderdag 25 maart  donderdag 18 maart
 april  dinsdag 6 april  dinsdag 30 maart
   donderdag 15 april  donderdag 8 april
   dinsdag 27 april  dinsdag 20 april
 mei  donderdag 6 mei  donderdag 29 april
   dinsdag 18 mei  dinsdag 11 mei
   donderdag 27 mei  donderdag 20 mei
 juni  donderdag 3 juni  dinsdag 27 mei
   dinsdag 15 juni  dinsdag 8 juni
   donderdag 24 juni  donderdag 17 juni
 juli  dinsdag 6 juli   dinsdag 29 juni
   donderdag 15 juli  donderdag 8 juli
   dinsdag 27 juli  donderdag 8 juli
 augustus  donderdag 5 augustus  donderdag 8 juli
   dinsdag 17 augustus  dinsdag 10 augustus
   donderdag 26 augustus  donderdag 19 augustus
 september  dinsdag 7 september  dinsdag 31 augustus
   donderdag 16 september  donderdag 9 september
   dinsdag 28 september  dinsdag 21 september
 oktober  donderdag 7 oktober  donderdag 30 september
   dinsdag 19 oktober  dinsdag 12 oktober
   donderdag 28 oktober  dinsdag 21 oktober
 november  donderdag 4 november  donderdag 28 oktober
   dinsdag 16 november  dinsdag 9 november
   donderdag 25 november  donderdag 18 november
 december  dinsdag 2 december  dinsdag 25 november
   donderdag 14 december  donderdag 7 december
   dinsdag 21 december  dinsdag 14 december