Verschijning

 

2023

Verschijning nieuwsbriefAanleverdata
     
januari donderdag 5 januari donderdag 15 december 2022 
  donderdag 12 januari donderdag 5 januari
  dinsdag 24 januari dinsdag 17 januari
februari donderdag 2 februari donderdag 26 januari
  dinsdag 14 februari dinsdag 7 februari
  donderdag 23 februari donderdag 16 februari
maart donderdag 2 maart donderdag 23 februari
  dinsdag 14 maart dinsdag 7 maart
  donderdag 23 maart donderdag 16 februari
april dinsdag 4 april dinsdag 28 maart
  donderdag 13 april donderdag 6 april
  dinsdag 25 april dinsdag 18 april
mei donderdag 4 mei donderdag 27 april
  dinsdag 16 mei dinsdag 9 mei
  donderdag 25 mei donderdag 18 mei
juni donderdag 1 juni dinsdag 25 mei
  dinsdag 14 juni dinsdag 7 juni
  donderdag 22 juni donderdag 15 juni
juli dinsdag 4 juli dinsdag 27 juni
  donderdag 13 juli donderdag 6 juli
  dinsdag 25 juli donderdag 6 juli
augustus donderdag 3 augustus donderdag 6 juli
  dinsdag 15 augustus dinsdag 8 augustus
  donderdag 24 augustus donderdag 17 augustus
september dinsdag 5 september dinsdag 29 augustus
  donderdag 7 september donderdag 31 augustus
  donderdag 14 september donderdag 7 september
  donderdag 21 september donderdag 14 september
  dinsdag 26 september dinsdag 19 september
oktober donderdag 5 oktober donderdag 28 september
  dinsdag 17 oktober dinsdag 10 oktober
  donderdag 26 oktober dinsdag 19 oktober
november donderdag 2 november donderdag 26 oktober
  dinsdag 14 november dinsdag 7 november
  donderdag 23 november donderdag 16 november
december dinsdag 5 december dinsdag 30 november
  donderdag 14 december donderdag 7 december
  dinsdag 19 december dinsdag 12 december