Zichtbare duurzaamheidsbijdrage warmtepompen in februari

Geplaatst op 15 maart 2021 door Redactie

Warmtepompen droegen in februari zichtbaar bij aan de duurzame productie van energie. Op de topdag, 9 februari, kwam de hoeveelheid hernieuwbare energie uit warmtepompen overeen met 2 miljoen kubieke meter aardgas. Tijdens de recente winterse dagen leverden ze een redelijk constante productie. Door de toename van zonnepanelen droeg ook deze bron meer bij dan eerdere jaren. Dat blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl

Een warmtepomp onttrekt warmte uit de omgeving. Die warmte telt mee als hernieuwbare energie. De pompen gebruiken wel stroom. In de winterse periode was dat ongeveer 4 procent van het totale Nederlandse stroomverbruik.

8 procent meer

In februari produceerden de diverse bronnen 8 procent meer hernieuwbare energie dan het jaar ervoor. Vorig jaar was er wel een dagje langer productie in februari vanwege het schrikkeljaar. De bijdrage van wind en biomassa was iets minder dan in januari. Die van zon aanmerkelijk meer.

Zon levert meer

Door de combinatie van meer panelen en veel zonneschijn kwam de stroomproductie uit zon op 5 procent uit. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van februari vorig jaar. Het KNMI registreerde voor februari 127 uur zonneschijn. Normaal is dat 90 uur.

Lager aandeel biomassa

Het percentage hernieuwbare stroom lag in februari hoger dan de maand ervoor. Windenergie leverde de grootste bijdrage. Het aandeel van biomassa in de stroomproductie lag zo’n 16 procent lager dan vorige maand. De Klimaat- en Energieverkenning (KEV) van het PBL stelt dat in 2030 75 procent van de stroomproductie hernieuwbaar is.

Alle bronnen

Energieopwek.nl is ontstaan bij het Energieakkoord en is nu onderdeel van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Het is een samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.


Reacties

albers theo

16 maart 2021 om 14.35 uur

Als je zo royaal kenbaar maakt dat je een hoeveelheid warmte met warmtepompen geleverd hebt ter grootte van 2 miljoen m3 aardgas, zou je ook zo royaal moeten melden met hoeveel elektriciteit je dat dan gedaan hebt. Ik denk dat daar de gegevens voor ontbreken en dat genoemde 2 miljoen m3 aardgas een grive schatting of gewoon bluf is.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement