Zeggenschap over afleverset warmtenetten op het spel

Geplaatst op 04 juli 2017 door Redactie

Donderdag 29 juni, vergaderde de Vaste Kamercommissie Economische Zaken over de wijziging van de Warmtewet. UNETO-VNI heeft bezwaar aangetekend tegen het afschermen van de markt voor afleversets ten gunste van energieleveranciers. Zij geeft tevens aan dat dit de toegang van nieuwe aanbieders op de warmtenetten, zoals installateurs, belemmert.

Voorzitter Doekle Terpstra: "De wijziging kost onze sector jaarlijks 40 miljoen omzet en 600 tot 1.000 arbeidsplaatsen. Wij vinden het creëren van dit verkapte monopolie onacceptabel."

De nieuwe Warmtewet geeft de energieleverancier de macht op levering, onderhoud en vernieuwing. De verbinding tussen het warmtenet en de leidingen in de woning, de zogenaamde afleverset in de vorm van een warmtewisselaar, wordt nu veelal door installatiebedijven gedaan. 

De wijziging in de nieuwe Warmtewet, die al enkele jaren in ontwikkeling is, heeft als belangrijk doel warmtenetten een belangrijkere plaats te geven in onze energievoorziening. Warmtenetten verwarmen bijvoorbeeld huizen met restwarmte van de industrie of tuinbouw.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement