Zeer brandveilig isolatiemateriaal Kaiflex KK plus

Geplaatst op 19 juli 2016 door Redactie

De bescherming van personen bij een brand wordt tot op de detail geregeld in het bouwbesluit (Afdeling 2.9 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook). Denk hierbij aan onder andere de vluchtwegen en alle ruimtes in gebouwen waarvan één zijde van het constructieonderdeel grenst aan de binnenlucht. Hiervoor is tenminste een ‘klasse s2’ (rookgetal) product vereist. Het niet-naleven van deze regelgeving kan tot aanzienlijke boetes leiden. Bij herhaalde overtreding, óf bij het in gevaar brengen van personen, kan dit zelfs worden aangemerkt als een economisch delict hetgeen zwaarder kan worden beboet. Ook kunnen gebruikers (o.a. werknemers, huurders) eventuele opgelopen schade, ontstaan door het niet naleven van de voorschriften, verhalen op de gebouweigenaar.

Met Kaiflex KK plus isolatiesystemen kiezen de voorschrijvers, verwerkers en eigenaren van gebouwen voor een veilige oplossing. Dit zijn ideale producten voor technische isolatie gekoppeld aan brandveiligheid en een hoge energie-efficiency binnen gebouwen. Uitstekend geschikt voor toepassing binnen drukbezochte openbare gebouwen(utiliteitsbouw) alsook binnen de woningbouw, daar waar het in geval van brand erop aankomt om vluchtwegen nagenoeg rookvrij te houden.

KK plus levert een betrouwbare duurzame preventie tegen condensatie en leidingcorrosie. De gesloten cellen structuur van het materiaal zorgt niet alleen voor vormstabiliteit en gemakkelijke verwerking ervan, maar ook voor een gegarandeerde dampdichtheid. Daarmee wordt het indringen van vocht voorkomen en de isolerende werking duurzaam gewaarborgd. Door de combinatie van een zeer lage warmtegeleiding en een hoge dampdichtheid zal de KK plus zelfs al bij lagere materiaaldiktes tot substantiёle energie besparingen leiden.

Tenslotte is de KK plus door zijn anti-microbiële werking, geluids reducerende eigenschappen en zijn stof- en vezelvrije structuur flexibel inzetbaar als isolatiemateriaal binnen de utiliteitsbouw ( gezondheidszorg, kantoren, onderwijs, bedrijfsgebouwen ) en industrie.

Kaiflex KKplus s1

Met Kaiflex KKPlus s1 brengt Kaimann een zeer brandbestendig, nagenoeg rookvrij isolatiesysteem op de markt. Dankzij de INCERAM afwerklaag krijgen de nieuwe s1 platen de kwalificatie "aktieve brandpreventie`". En met de innovatieve, voor patent aangemelde KaiCene technologie bereiken onze isolatieslangen zelfs zonder afwerklaag de Europese rookklasse s1. Op grond hiervan is de Kaiflex KKplus s1 uitermate geschikt als isolatiemateriaal voor gebouwen waar de hoogste rookklasse s1 als brandveiligheid wordt gevraagd. Met een Lambda waarde van λ <0,038 W/(m·K) bij 0°C bewijst dit systeem bovendien haar hoge thermische effectiviteit.

Kaiflex KKplus s2

Door de geringere rookontwikkeling volgens Euroklasse B-s2,d0 draagt ook de Kaiflex KK plus s2 beduidend bij aan de persoonlijke veiligheid: vluchtwegen blijven zichtbaar en het verstikkings en vergiftigingsgevaar wordt aanzienlijk gereduceerd. Met Lambda waarde λ <0,033 W/(m·K) (slang uitvoering) en λ <0,038 W/(m·K) (plaatmateriaal) kan het isolatiemateriaal probleemloos de thermische vereisten vervullen welke aan een goed isolat-iemateriaal worden gesteld.

Een bijkomend voordeel ligt tevens in de gemakkelijkere verwerking van de op de KaiCene-Technologie gebaseerde isolatieplaten. Deze worden zonder afwerklaag geproduceerd en zijn daardoor eenvoudig te verwerken en zijn in diktes oplopend van 6 t/m 32 mm te verkrijgen. De innovatieve samenstelling van de KaiCene mengsels en de eigen Kaimann meng- en extrusie technologie zorgen ervoor dat het elastomeerschuim zwart van kleur is zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan het rookgedrag van dit materiaal ingeval van brand. Integendeel, de hoeveelheid rook welke bij brand vrijkomt is aanzienlijk minder dan bij de gebruikelijke elastomeren. Kaimann isolatiematerialen op basis van KaiCene technologie behalen hierdoor brandklasses van B of C met de rookklasse s1 respectievelijk s2. Door de lagere densiteit hebben deze bovendien een betere isolerende werking dan vergelijkbare rookarme producten.

Een slim totaalconcept dat makkelijk te verwerken is

Als ontwikkelaar van moderne technologieёn op het gebied van elastomeer isolatie is het voor Kaimann altijd een uitdaging om aan verwerkers, voor-schrijvers en handelaren telkens slimme en komplete oplossingen te bieden. Europese wetgeving stelt o.a.eisen aan het brand en rookgedrag van isolat-iematerialen, de certificering van onze produkten welke hieraan voldoen wordt momenteel afgerond. De afzonderlijke produkten zijn prima op elkaar afgestemd en laten daardoor een hoge mate van betrouwbaarheid zien van onze isolatie systemen. Zo is de speciaal lijm KKplus 415 specifiek ontwikkeld om de KKplus mee te verlijmen. Deze is rookarm, druipt niet en heeft een stabiele kleeftkracht. Een gemakkelijke en tevens milieuvriendelijke verlijming is met de Kaifix EC (Easy Connect) plus mogelijk, een systeem gebaseerd op een zelfklevende laag op R-FORCE materiaal dat een snelle verlijming van de kopse kanten mogelijk maakt bij de slangtoepassingen.

De oplosmiddelarme kleeflaag is conform het Greenbuilding concept en de plakringen zijn eenvoudig aan te brengen. Ook de bij het systeem passende Kaifix PS plus leidingdragers zijn een aanwinst door de eenvoudige montage. Door de voor patent aangemelde R-FORCE technologie behoeven de leidingdragers geen versteviging meer, door de hoge stijfheid van het isolatiemateriaal werkt dit materiaal zelf als leidingdrager. Bovendien is door het compens-erend vermogen van het elastomeer de tolerantie op deze beugels minder van belang en zorgt de kliksluiting voor een eenvoudigere montage, vooral daar er vaak spraken is van montage boven het hoofd werkt dit veel prettiger.

Naast deze uitgekiende concepten ten aanzien van de accessoires valt het systeemdenken van Kaimann op door de eveneens ontwikkelde concepten op het gebied van logistiek en verpakking. Zowel de slangen als het plaatmateriaal zijn nu ook in de voordeligere maat van 1,20 m verkrijgbaar. Dit bespaart plaats bij de opslag, zorgt voor flexibeler transport - op aanvraag verzorgt Kaimann dit direkt op de bouwplaats - en draagt bij aan een gemakkelijkere handling ter plekke.