Wkb gaat definitief in op 1 januari 2024, behalve voor verbouwingen

Geplaatst op 17 november 2023 door Redactie

Minister Hugo de Jonge heeft in het debat in de Eerste Kamer van 24 oktober 2023 laten weten dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) voor nieuwbouwwoningen definitief ingaat op 1 januari 2024. Alleen voor verbouwingen wordt dit uitgesteld van 1 juli 2024 naar 1 januari 2025. Initiatiefnemers bij verbouwingen hoeven in 2024 dus nog geen kwaliteitsborger in te schakelen.

Door de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer na de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023, was er wederom veel kritiek van vooral de BBB en PvdA-GroenLinks. Tijdens het debat op 24 oktober bleek dat senatoren Kemperman (BBB) en Crone (GroenLinks-PvdA) nog steeds van mening zijn dat de wet nog niet uitvoerbaar en handhaafbaar is. Zij werden daarin gesteund door senator Nicolaï (PvdD) en senator Van Hattem (PVV). Senatoren Rietkerk (CDA) en Meijer (VVD) waren daarentegen van mening het staatsrechtelijk niet aan de Eerste Kamer is om zich te bemoeien met de invoering van deze (of enige andere wet). Zij wezen de andere Kamerleden op de mogelijkheid om een initiatiefwet te laten indienen in de Tweede Kamer voor afschaffing van de wet.

Alleen uitstel verbouwingen

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zei echter dat uitstel van de invoering van de wet niet mogelijk is om twee redenen: een wetgevingstechnische en een staatsrechtelijke. Volgens de minister zijn de Omgevingswet en de Wkb totaal vervlochten met elkaar. Hij noemde het merkwaardig dat de Eerste Kamer een debat wil over het nut en de noodzaak na aanvaarding van de wet wanneer de invoeringsdatum al eerder dit jaar is vastgesteld. “De samenleving en het kabinet moeten ervan uit kunnen gaan dat als de Eerste Kamer een besluit neemt, de Kamer daar dan ook achter staat en er niet op terug komt.”
Hij zei wel dat het mogelijk is om bepaalde onderdelen later in te voeren, zoals de verbouwingen. Hij wil die nu op zijn vroegst 1 januari 2025 in laten gaan. Die datum is afhankelijk van een evaluatie die de eerste helft van 2024 zal plaatsvinden met een invoeringstoets. Op basis daarvan wordt uiterlijk 1 juli 2024 besloten of het publiekrechtelijke deel van de Wkb per 1 januari 2025 ook voor verbouwingen gaat gelden. Veel partijen zijn daarnaast bezorgd of er wel voldoende kwaliteitsborgers zijn. De Jonge: “Wat betreft de zorgen over het aantal kwaliteitsborgers kan ik zeggen dat er naar mijn overtuiging voldoende zijn.”

Gefaseerd

Het stelsel treedt gefaseerd in werking, waarbij begonnen wordt met de eenvoudige bouwactiviteiten, gevolgklasse 1. Later zullen de bouwactiviteiten in gevolgklasse 2 en 3 volgen. Per 1 januari 2024 gaat alleen nieuwbouw gevolgklasse 1 in.

Kwaliteit toetsen en waarborgen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren. De toets vooraf op de bouwplannen wordt vervangen door de toets in de praktijk. Dit gebeurt op de bouwplaats zelf, tijdens het bouwproces. Deze toets in de praktijk wordt door onafhankelijke kwaliteitsborgers uitgevoerd. Daarbij maken ze gebruik van toegelaten ‘instrumenten’ die bijvoorbeeld weer verwijzen naar normen en Nederlandse Praktijk Richtlijnen. Voor de Nederlandse bouw geldt namelijk het motto: ‘eisen in de bouwregelgeving, bepalingsmethode in de norm’. Ontdek de mogelijkheden.

Het stelsel treedt gefaseerd in werking, waarbij begonnen wordt met de eenvoudige bouwactiviteiten, gevolgklasse 1. Later zullen de bouwactiviteiten in gevolgklasse 2 en 3 volgen. Dus per 1 januari 2024 gaat alleen nieuwbouw gevolgklasse 1 in.

Bron: NEN

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement