Wijzigingen Bouwbesluit 1 april en 1 juli 2022

Geplaatst op 26 april 2022 door Redactie

De wijzigingen in de bouwregelgeving (Bouwbesluit 2012, Regeling Bouwbesluit 2012 en Besluit bouwwerken leefomgeving) volgen elkaar snel op. Een kort overzicht van de wijzigingen per 1 april en 1 juli 2022.

1 april: nieuwe versie Bepalingsmethode Milieuprestatie

De Regeling Bouwbesluit is per 1 april herzien. De Regeling Bouwbesluit geeft aan welke versies en welke onderdelen van de in het Bouwbesluit genoemde normen en bepalingsmethoden van kracht zijn. Voor de toepassing van de MPG-eis in het Bouwbesluit verwijst de nieuwe regeling naar de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken 1.0, inclusief de wijzigingsbladen die in 2020 en 2021 zijn verschenen (artikel 3.1, Regeling Bouwbesluit 2012). Daarmee wordt de herziene versie van de Bepalingsmethode Milieuprestatie in de bouwregelgeving vastgelegd. Wat betreft de wijzigingen van de bepalingsmethode gaat het onder meer om de waardering van hergebruik. Daarnaast zijn de regels aangepast voor het aannemelijk maken van de verlenging van de levensduur van bouwwerken en voor de toepassing van verwerkingsscenario’s voor recycling en hergebruik.


1 juli: rookmelders verplicht in alle bestaande woningen

Rookmelders zijn vanaf 1 juli 2022 ook verplicht in alle bestaande woningen (artikel 6.21, lid 6, Bouwbesluit 2012). Ook woningcorporaties moeten dus voor die tijd alle huurwoningen hebben voorzien van rookmelders. Het gaat om rookmelders die voldoen aan EN 14604. Dit mogen rookmelders op batterijen zijn. Deze rookmelders moeten worden aangebracht op elke bouwlaag in ruimten waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woning. Dat betekent dus dat over een paar maanden alle woningen rookmelders moeten hebben op elke woonverdieping. Woningcorporaties die nog geen actie hebben ondernomen wordt geadviseerd dit snel te doen, want de levertijd op rookmelders kan oplopen tot 3 à 4 maanden. Vervolgens moeten de rookmelders ook nog worden geplaatst.

Bron: NEN

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement