Wijziging regeling Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

Geplaatst op 16 maart 2017 door Redactie

De regeling Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis is gewijzigd per 1 maart 2017. Aanleiding hiervoor is dat de maximale subsidiebedragen op een aantal energiebesparende maatregelen (onder andere gevel- en dakisolatie) in de praktijk hoger uitvielen dan de beoogde 20% van de investeringen

Deze bedragen zijn naar beneden bijgesteld omdat dat beter past bij de oorspronkelijke doelstelling. Daarnaast zijn de subsidiemogelijkheden verruimd: naast dakisolatie is nu ook onder meer subsidie mogelijk voor isolatie van een bestaande zolder- of vlieringvloer.

Let op:

Door deze wijzingen zijn er nieuwe uitvoerdersformulieren te downloaden voor eigenaar-bewoners en Vereniging van Eigenaren (VvE’s) die bedrijven moeten invullen voor een aanvraag.

Meer informatie

Subsidie energiebesparing eigen huis

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement