Wijziging in protocol Samen veilig doorwerken

Geplaatst op 04 november 2020 door Redactie

Op 28 oktober jl. is het protocol Samen veilig doorwerken aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen. Het protocol wordt onder andere ondersteund door Techniek Nederland, Bouwend Nederland, FNV, CNV, Aedes en Onderhoud NL.

Om veilig te kunnen doorwerken, is het van belang het protocol te volgen. Houd je áltijd de aan basisregels:

  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Was je handen regelmatig.
  • Nies en hoest in je elleboog.

Gebruik van een mondkapje bij contactmomenten

Houd je je aan de bovenstaande regels, dan is een mondkapje of een face shield niet nodig. Het dragen van een mondkapje kan ervoor zorgen dat de basisregels minder goed worden nageleefd. Daarom raden we het algemeen gebruik van een mondkapje nog steeds af.
Een mondkapje of face shield is wél verplicht bij:
Bedrijfsmatig vervoer met meer dan twee personen.

  • Verplaatsingen in publieke binnenruimten.
  • Werkzaamheden in publieke binnenruimten waarbij het werkgebied niet afgezet kan worden.
  • Uiteraard gelden in de bovengenoemde situaties óók nog steeds de basisregels.

Werken bij mensen thuis

Werk je bij particulieren thuis, dan gebruik je een mondkapje of face shield tijdens het eerste persoonlijke contact met de klant, beheerder of bewoner. Tijdens dat eerste gesprek maak je afspraken met de klant om veilig te kunnen werken. Die afspraken kunnen onder meer gaan over momenten en situaties waarin het veilig is om zónder mondkapje of face shield te werken. Soms zullen bewoners erop aandringen dat je een mondkapje of face shield draagt. Je kunt aan zo’n verzoek voldoen, maar jij, je medewerkers én de bewoners moeten zich óók houden aan de basisregels uit het protocol.

Wij doen er alles aan om door te werken

Het advies om mondkapjes te gebruiken bij contactmomenten is een duidelijk signaal van de sector aan vakmensen, bedrijven en hun klanten. Wij zullen er alles aan doen om veilig te kunnen doorgaan met bouwen en installeren.

Houd 1,5 meter afstand

De anderhalve-meterregel is en blijft de belangrijkste en meest effectieve regel om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen. Houd bij het werk dus altijd 1,5 meter afstand en plan het werk op tijdstippen dat er zo min mogelijk mensen aanwezig zijn. Als je te maken hebt met bewoners die geen afstand houden (bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking), ga dan in overleg met de opdrachtgever. Plan de werkzaamheden op rustige momenten, bijvoorbeeld als mensen bij de dagbesteding zijn, of juist als mensen in de woonvoorziening zijn of tijdens maaltijden. De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor om veilig werken mogelijk te maken.

Wanneer draag je géén mondkapje?

In twee gevallen wordt nooit een mondkapje of face shield gedragen:

  • Als je al adembescherming draagt (FFP2, halfgelaat, volgelaat).
  • Als het dragen van een mondkapje gevaarlijk is. Bijvoorbeeld als je werkt met draaiende delen of bij elektra. Schat die risico’s vooraf in en gebruik geen mondkapje als dit een risico vormt.

Mocht dit problemen geven met handhavers, opdrachtgevers of beheerders van ruimten, verwijs dan naar het protocol en laat hen zo nodig contact opnemen met de Helpdesk Corona Bouw & Techniek.

Bron: Trechniek Nederland

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement