Wie is op uw project verantwoordelijk voor de corona-preventie?

Geplaatst op 14 mei 2020 door Redactie

Tijdens het werken aan bouwprojecten is niet iedereen zich elk moment bewust van de regels in het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. Daarom is het verstandig om op ieder project één medewerker verantwoordelijk te maken voor het naleven van het protocol. Die verplichting is te vinden in het protocol zélf. Zo worden besmettingen op het werk voorkomen en kan iedereen veilig doorwerken.

Taken coronaverantwoordelijke

De medewerker die verantwoordelijk is voor de coronapreventie:

  • ziet toe op het naleven van alle coronaregels.
  • hij of zij geeft uitleg en instructies. Speciaal daarvoor is een toolbox gemaakt die te vinden is op de website van de Helpdesk Corona Bouw en Techniek.
  • spreekt tijdens het werk zijn of haar collega’s aan wanneer die de regels even uit het oog verliezen.


De corona-verantwoordelijke behoort natuurlijk zelf goed op de hoogte te zijn van het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ en tevens van de actuele aanpassingen en eventuele nieuwe regels. Hij of zij is kent de dagindeling van de werknemers op het project.
De corona-verantwoordelijke moet voldoende overwicht hebben op collega’s, omdat hij/zij ze moet kunnen corrigeren. De medewerker moet ook in staat zijn om creatieve, veilige oplossingen te bedenken, wanneer samenwerken op anderhalve meter afstand een probleem is of lijkt.

Heeft u hulp nodig?

U kunt een beroep doen op een arbo-adviseur. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Meer informatie vindt u op www.arbotechniek.nl/adviseurs/

Voor vragen over corona en veilig werken ga naar de Helpdesk Corona Bouw en Techniek

Bron: Techniek Nederland

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement