Werken met brandbare koudemiddelen? Haal nu je vakbekwaamheidsbewijs bij STEK

Geplaatst op 12 maart 2024 door Redactie

Met de invoering van de nieuwe F-gassenverordening zullen natuurlijke koudemiddelen (zoals ammoniak, CO2, koolwaterstoffen) ook onder de F-gassen wet zullen gaan vallen.

Wat betekent dit voor de monteur?
Volgens de nieuwe regelgeving zullen monteurs die met natuurlijke koudemiddelen gaan werken op termijn verplicht gecertificeerd moeten zijn.

Nieuwe B3 examens
Het Vakbekwaamheidsbewijs Brandbare Koudemiddelen is dé erkenning voor "Veilig Werken met alle Brandbare Koudemiddelen".

Het vakbekwaamheidsbewijs kent drie categorieën:

  • B1: Voor werkzaamheden aan installaties met brandbare koudemiddelen, ongeacht de hoeveelheid.  
  • B2: Voor werkzaamheden aan installaties met brandbare koudemiddelen tot een inhoud van 25 kg.  
  • B3: Voor werkzaamheden aan installaties met brandbare koudemiddelen tot een inhoud van 1 kg bij een split systeem en 3 kilo bij een monoblock.   

Waarom nu al certificeren?
Vanuit veiligheidsoogpunt is het belangrijk om alvast vooruit te lopen op de verplichte certificering. Op dit moment is STEK het enige examenbureau dat het B3-examen afneemt, waarbij Opleidingscentrum Go als enige opleider de benodigde opleiding hiervoor aanbiedt. Na succesvolle pilots vinden nu de eerste examens plaats.
   
STEK is dé exameninstelling voor alle praktische en theoretische persoonscertificaten van o.a.:

• Brandbare koudemiddelen - propaan/butaan
• Ammoniak
• CO2
• Hardsolderen
• EPBD
• Klimaattechniek
• Koeltechniek
• Warmtepompen
• Synthetische koudemiddelen (R410 en meer)

Meld je nu aan!