Wegewerkte luchtkanalen worden vaak over het hoofd gezien

Geplaatst op 21 mei 2019 door Redactie

Bij twee woonzorgcentra, Engelsbergen en De Hagen, van woningcorporatie Wooninc. in Eindhoven, heeft Conpro Condensor Bescherming uit Dordrecht de luchtkanalen gereinigd. In totaal een kleine 4 kilometer. „Dit is de pilot om te zien hoe de reinigingswerkzaamheden verlopen en hoe het contact met Conpro is”, zegt Jos Rooymans van Wooninc. „We hebben nog een stuk of 12 andere locaties in Eindhoven waar de luchtkanalen gereinigd moeten worden. Er is nog wel zo’n kilometer of 40 tot 50 te gaan.”

Luchttransportkanalen zijn vaak onzichtbaar weggewerkt in gebouwen, waardoor ze snel over het hoofd gezien worden bij een schoonmaak. Het zijn vaak de vergeten onderdelen. Maar een vervuild luchtkanaal heeft een grote invloed op de luchtkwaliteit en de gezondheid van de bewoners of gebruikers van een gebouw. Conpro kan diverse soorten inspecties uitvoeren en luchtmonsters nemen. Zo is snel in kaart te brengen hoe schoon de toegevoerde lucht is en of er actie ondernomen moet worden.

Pilot

„Voor zover ik weet, zijn de luchtkanalen in de 2 gebouwen nog niet eerder schoongemaakt”, geeft Rooymans aan. „De Hagen bestaat al 21 jaar en Engelsbergen 5 jaar. We kregen allerlei signalen dat de kanalen schoongemaakt moesten worden. Maar waar vind je een bedrijf dat zowel kleine als grote kanalen schoon kan maken? Daar zijn er niet zoveel van. We kwamen bij Conpro terecht. Samen hebben we een plan van aanpak gemaakt. Deze locaties Engelsbergen en De Hagen zijn een pilot voor ons. Het contact over en weer verloopt goed. Als er iets is, word ik meteen gebeld. Dat geldt ook voor Vitalis WoonZorg groep. Wij exploiteren de gebouwen en Vitalis regelt de zorg. Het is een bijzondere locatie. Het gaat hier om zelfstandige woningen en groepswoningen met een gesloten afdeling, keuken en ontmoetingsruimte. Eigenlijk alle facetten die je op het gebied van wonen met zorg tegen kunt komen, hebben we hier.”

Ieder project is verschillend

Conpro reinigt alles wat in de kanalen zit, zoals roosters, flexibels en inwendige appendages als dempers en regel/brandkleppen. De keukenkanalen, oftewel de vetkanalen, worden gereinigd door middel van inweekprocessen, borstelmachines en industriële stofzuigers. „Ieder project is verschillend”, vertelt Harry Jansie, afdelingshoofd kanalen bij Conpro. „Dat is afhankelijk van waar het gebouw gesitueerd is en hoe het onderhoud is geweest. Bij toevoerkanalen zie je dat er tussen de 5 en 7 jaar vervuiling ontstaat.

"Een vervuild luchtkanaal heeft een grote invloed op de luchtkwaliteit en de gezondheid van de bewoners of gebruikers van een gebouw."

De kanalen worden visueel geïnspecteerd om te kijken of reiniging nodig is, maar het kan ook zijn dat de klant al eerder klachten heeft. Bij de locatie De Hagen kwamen we van alles tegen, maar daar is ook nooit eerder iets gebeurd. Er is een afzuigsysteem van de natte ruimtes en de keukens van de zelfstandige en zorgwoningen. Hier hebben we te maken met kleinere diameters van 12,5 centimeter en aftakkingen naar de douches en de keuken. De aftakkingen komen terecht op een stijgkanaal van 250 tot 300 mm. Dat is het standkanaal dat naar de ventilators op het dak gaat. Bij Engelsbergen staan er twee grotere luchtbehandelingskasten op het dak. De kanalen zijn ook groter. Het atrium en het restaurant worden verzorgd door 2 aparte luchtbehandelingskasten. „Het keukenafzuigsysteem moet vaker schoongemaakt worden dan de luchtkanalen, omdat hier in verband met brandveiligheid, de frequentie van reinigen hoger ligt”, zegt Jansie.

Borstelen en blazen

„We bepalen van tevoren hoe het reinigen aangepakt wordt”, geeft Johan Kruis, uitvoerende bij Conpro, aan. „We beginnen met het borstelen van de kleine kanalen. De grote kanalen reinigen we met perslucht. Het losgeborstelde vuil blazen we naar de luchtbehandelingskast of naar onze eigen afzuigunit. Voordat we gaan reinigen, creëren we een vacuüm om een goede afzuiging te krijgen. En om te voorkomen dat je het vuil dat je er bij de een uithaalt, bij de ander inblaast. Belangrijk is dat alle openingen naar de woningen dichtzitten, anders krijg je stofexplosies. Dat wil je uiteraard voorkomen.”
Frequentie reiniging

Per locatie wordt bekeken hoe vaak de luchtkanalen gereinigd moeten worden. Een eengezinswoning kan een keer in de tien jaar, maar dat is ook afhankelijk van de locatie. Bij keukens moeten de kanalen vaker gereinigd worden, maar die frequentie is afhankelijk of er zelf gekookt wordt, of dat er catering is waarbij de gerechten zelf afgemaakt worden. De spoelkeuken wordt hier het intensiefst gebruikt. Daar zijn de kanalen ook het vuilst. De mate van vervuiling en de leeftijd van het gebouw bepalen de frequentie van schoonmaken. Via het werkinspectieluik kan snel een visuele inspectie worden gedaan.

"Maar waar vind je een bedrijf dat zowel kleine als grote kanalen schoon kan maken? Daar zijn er niet zoveel van."

„Tijdens het schoonmaken kijken we ook naar de technische staat van de installatie”, aldus Jansie. „We controleren of de brandkleppen werken. De regel- en brandkleppen in het systeem zetten we tijdens het reinigen open om een goede doorstroming te krijgen. Deze worden later weer precies in hun oude stand teruggezet, zodat de inregeling gehandhaafd blijft. We melden het ook als we merken dat mensen zelf hun roosters afgeplakt hebben omdat ze vinden dat het tocht. Dat heeft ook invloed op de werking van het systeem. Voor de keukenkanalen wordt bij het schoonmaken het kanaal ingeneveld met een product (inweekproces). Als alles goed ingewerkt is, wordt het residu en het inweekmiddel er weer uitgehaald.” Bij de vetkanalen ontvangt de opdrachtgever na reiniging een reinheidscertificaat, inclusief foto’s van de situatie voor en na de reiniging.

Goede voorlichting en goed overleg

Wooninc. is een grote speler op het gebied van ouderenhuisvesting in Eindhoven. „Wij vinden de luchtkwaliteit en de kwaliteit van wonen heel belangrijk, zegt Rooymans. „We hebben nu ervaren dat als je lang niets aan de luchtkanalen doet, deze vies worden en dat daardoor ook de luchtkwaliteit minder wordt. Deze twee locaties liggen dicht bij de rondweg van Eindhoven. Daar hebben we veel vervuiling van. Met westenwinden hebben we ook vervuiling van de Maasvlakte. Het is goed om nu te weten wat we wel of niet moeten doen op de diverse locaties.

Bij de volgende projecten bekijken we wat er aan luchtkanalen zit en hoe we dat aan gaan pakken. We beginnen met visueel inspecteren.” Goed communiceren met de bewoners is van belang om goed te kunnen werken. „Als de mensen het belang ervan snappen, dan werken ze goed mee”, vertelt Mehmet Saridayi, huismeester Wooninc.. „De werkzaamheden verlopen zonder al teveel klachten van de bewoners. Een enkeling klaagt over het geluid dat het schoonmaken met zich meebrengt, maar met goed overleg en goede voorlichting zijn veel klachten te voorkomen. Ook op de gesloten afdelingen verlopen de werkzaamheden goed.” „Tijdens het schoonmaken gaan alle activiteiten in de gebouwen gewoon door”, vult Rooymans aan.

"Bij toevoerkanalen zie je dat er tussen de 5 en 7 jaar vervuiling ontstaat."

„Je moet de bewoners even goed uitleggen wat je komt doen”, zegt Kruis. „Ze hebben allemaal wel een brief gehad, maar niet iedereen maakt die open, hebben we gemerkt. Ook hebben ze geleerd dat ze niet zomaar voor iedereen de deur open moeten doen. Dat is heel goed, maar als je aan het werk bent is het soms toch even lastig. Daarom is duidelijk vertellen wie je bent en wat je komt doen belangrijk.” „In de periode van ongeveer 11 weken die we hier aan het werk zijn, bouwen we ook een band op met de bewoners”, zegt Gianni van den Berg, uitvoerende bij Conpro.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement