Webinar Renovatieversneller

Geplaatst op 31 maart 2020 door Redactie

Het is een van de grootste uitdagingen de komende jaren: alle woningen CO2-neutraal in 2050. Eén ding is duidelijk: corporaties kunnen het niet alleen, maar marktpartijen ook niet. Gezamenlijk optrekken is noodzakelijk om huurwoningen sneller, beter en betaalbaar te verduurzamen.

De Renovatieversneller kan u daarbij helpen. RVO nodigt u uit om het webinar op 2 april van 16:00 – 17:00 uur te volgen. Hierin informeren zij u over hoe het landelijk ondersteuningsprogramma inclusief de subsidieregeling u kunnen helpen. Ook is er tijdens dit webinar gelegenheid tot het stellen van vragen. Meld u alvast aan, zodat u er zeker van bent dat u het webinar kunt volgen.

Voor wie

Het webinar is bedoeld voor vertegenwoordigers op directie-, management- en beleidsniveau van woningverhuurders en uitvoerende en toeleverende bedrijven.

Programma

Tijdens het webinar geeft boegbeeld van De Renovatieversneller Margriet Drijver een algemene uitleg over De Renovatieversneller. Daarna gaat Frank Bonnerman in op de subsidieregeling. Joris van den Heuvel sluit het webinar af met een informatie over de begeleiding en het kennis en leerprogramma.

Aanmelden

Meld u zich aan via dit aanmeldformulier.

Achtergrondinformatie

Onderdeel van het Klimaatakkoord is De Renovatieversneller. Dat is een programma voor de periode 2019-2025 gericht op opschaling en kostenreductie van het verduurzamen van (primair) bestaande huurwoningen. Hiermee moeten steeds meer bewoners voorzien worden van een kwalitatief hoogwaardig verduurzaamde woning.

De Renovatieversneller is een samenwerking tussen AEDES, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en RVO in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

U was al aangemeld voor een introductiebijeenkomst?

In verband met de ontwikkelingen rond COVID-19 zijn de nog gepland staande regiorondes van De Renovatieversneller helaas uitgesteld. Om iedereen van alle benodigde informatie te voorzien, wordt dit webinar georganiseerd. U bent van harte uitgenodigd om dit webinar bij te wonen. U moet u voor dit webinar wel aanmelden, ook als u al voor een regioronde aangemeld was.

Bron: RVO

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement