Waterbesparing en drinkwaterhygiëne gaan hand in hand

Geplaatst op 30 oktober 2023 door Redactie

Er is een toenemende vraag naar drinkwater. Door de klimaatverandering staat de beschikbaarheid hiervan onder druk. Zonder maatregelen zullen er in 2030 in heel Nederland een tekort aan drinkwater ontstaan tijdens de zomermaanden. Een ontwikkeling die door de klimaatverandering nog verder wordt versterkt en die de naleving van de drinkwaterhygiëne verder in gevaar brengt.

Om een koud watertemperatuur < 25 °C te realiseren, in gebouwen met stijgende omgevingstemperaturen, worden meestal gecompenseerd door een hogere frequentie van temperatuur gestuurde spoelmaatregelen. Met een gelijktijdige stijging van de temperatuur bij de huiswateraansluiting neemt ook de effectiviteit van de spoelmaatregelen af, wat leidt tot een verdere stijging van het waterverbruik. De instandhouding van de veilige en hygiënisch verantwoorde koudwatertemperaturen is dan alleen nog mogelijk, door middel van een enorm hoog verbruik van drinkwater. En dat bij een dreigend tekort aan drinkwater.

KHS CoolFlow zorgt ervoor dat spoelen voor het temperatuurbehoud in koudwaterinstallaties overbodig wordt - de temperatuur wordt actief laag gehouden. In het koudwatercirculatiesysteem worden een koeler en speciale thermostatische regelafsluiters toegepast. Hierdoor kan het systeem een permanent temperatuurbehoud < 20 °C garanderen. In combinatie met de wel bekende stromingsdelers, berust op het principe van de venturitechniek, van het KEMPER KHS hygiënesysteem werkt de circulatie zelfs tot aan de tappunten. Tegenover een aanzienlijke besparing van drinkwater staan slechts een geringe energiebehoefte en relatief lage investeringskosten. KHS CoolFlow verdient zichzelf daarom meestal in een paar jaar terug.