Wat betekent de invoering van de Omgevingswet

Geplaatst op 13 maart 2024 door Redactie

De Omgevingswet heeft als doel een veelvoud van wetten, Algemene Maatregelen van Bestuur en ministeriële regelingen te vereenvoudigen en te integreren. Van 26 wetten, 60 AMvB en 75 ministeriële regelingen naar 1 wet, 4 Algemene Maatregelen van Bestuur en 1 Omgevingsregeling. Dat moet het leven voor zowel bevoegd gezag, als voor burgers en bedrijven, makkelijker maken.

Met de invoering van de nieuwe Omgevingswet van dit jaar, veranderen de richtlijnen NPR 7600 en NPR 7601 naar een wet waarop gecontroleerd en gehandhaafd zal gaan worden.

In samenwerking met de NVKL, STEK en KNVvK wordt er een revisietraject gestart van de praktijkrichtlijnen voor onder andere de NPR 7600 en de NPR 7601. Reden is dat er in de huidige richtlijnen tekstuele fouten staan en door de nieuwe F-gassenverordening zal er een versnelde transitie plaatsvinden naar een grootschalige toepassing van R290 (Propaan) en CO₂. Ook komt er een certificeringsplicht voor het werken met natuurlijke koudemiddelen. De NPR-en moeten aansluiten bij deze ontwikkelingen en geschikt zijn voor een brede doelgroep.

Voor meer informatie over de NPR bezoek ons Deelnemersplatform.