6.000 nieuwe warmtepompmonteurs erbij!

Geplaatst op 05 september 2018 door Redactie

De warmtepompenbranche heeft samen met de installatiebranche en overheid met elkaar afgesproken de komende vijf jaar 6.000 monteurs op te leiden die warmtepompen gaan plaatsen en onderhouden. Dat staat in de Green Deal “decentrale duurzame warmte- en koudetechnieken” die de DHPA samen met collega-branches en de overheid heeft afgesloten. Vandaag tekenden minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, DHPA-voorzitter Frank Agterberg, UNETO-VNI-voorzitter Doekle Terpstra en collega’s uit andere duurzame warmte- en koudebranches de Green Deal.

Bij deze gelegenheid opende minister Wiebes een praktijklokaal in Groningen voor warmtepomptechniek als eerste resultaat van de deal en als opmaat voor nog zes praktijklokalen voor warmtepompmonteurs elders in Nederland.

Opleidingsprogramma

Opleidingen staan centraal in de Green Deal Warmtepompen. De 6.000 nieuwe warmtepompmonteurs gaan zich bekwamen in het adviseren over duurzame warmtetechniek én in het plaatsen en onderhouden van het hele spectrum aan warmtepompen met lucht, bodem en (grond)water als duurzame bron van warmte en koude. Ook hybride warmtepompen zitten in de opleiding, een combinatie met een cv-ketel voor piekvraag en warm tapwater, daarmee een transitietechniek voor de bestaande bouw. DHPA-leden hebben met hulp van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat diverse typen warmtepompen beschikbaar gesteld voor de praktijklocaties.

De vraag naar warmtepompen neemt sterk toe

De warmtepomp neemt gestaag de rol van de aardgasgestookte cv-ketel over. De groei van de vraag is al meer dan 50 procent per jaar en dat moet ook om aan de beleidsdoelstellingen van bijna 50 procent reductie van CO2-uitstoot in 2030 te gaan voldoen. De leveranciers zijn er klaar voor en door de extra opleidingscapaciteit zal ook de installatiebranche de ommezwaai kunnen gaan maken. De partijen die de Green Deal hebben ondertekend, roepen monteurs in de installatiebranche op om de opleiding voor warmtepompmonteur zo snel mogelijk te gaan volgen.

Kennis is de basis

Opleiding is het delen van kennis en kunde vanuit de branche met de vakman in de praktijk. Kennis is ook de basis voor verdere innovatie: de warmtepomp wordt steeds verder ontwikkeld en steeds beter inpasbaar gemaakt in gebouwen en wordt daarmee ook steeds beter opschaalbaar in hele wijken. De DHPA heeft daartoe ook het initiatief genomen tot een kennisplatform dat, evenals de Green Deal voor opleidingen doet, de krachten bundelt voor een gezamenlijke kennisagenda en kennisontwikkeling. Hiermee zal de branche zich verder versterken en daarmee ook de Nederlandse economie en exportpositie.

Breed draagvlak

De Green Deal Warmtepompen is een breed gedragen initiatief. Behalve het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, installatiekoepel UNETO-VNI en de DHPA ondertekenen ook de provincie Zuid-Holland, Opleidingsfonds OTIB, Opleidingsbedrijf Installatiewerk Nederland, Gasunie, BodemenergieNL, brancheorganisatie voor koudetechniek NVKL, de verenigingen van leveranciers van biomassaketels NBKL en die van pelletkachels NBPI, de haarden- en kachelbranche NHK, Enpuls en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie NVDE de afspraken.

Over de DHPA
De Dutch Heat Pump Association (DHPA) is de brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs van warmtepompen, koelmachines en airconditioners in de woning- en utiliteitsbouw en in de (proces)industrie. De DHPA draagt bij aan een verduurzaming van de gebouwde omgeving en de industrie, in lijn met de landelijke doelstellingen ten aanzien van CO2-emissiereductie, energiebesparing en gebruik van hernieuwbare energie. 


Reacties

de redactie

11 september 2018 om 12.22 uur

U vindt hier info over cursussen: http://www.warmtepomp-academy.nl/

jden uyl jdu installatiebedrijf

11 september 2018 om 07.17 uur

waar en bij is het mogelijk om 2 monteurs aan femelden voor de cursus

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement