Warmtepomp Trendrapport 2020 gelanceerd

Geplaatst op 20 januari 2020 door Redactie

Woensdag 15 januari 2019 is het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2020 gepubliceerd. Het rapport omvat een gedegen marktanalyse en -prognose van de Nederlandse warmtepompen-markt. Het Trendrapport is een initiatief van vakbeurs Duurzaam Verwarmd en uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Dutch New Energy Research. Vereniging Warmtepompen (per 15 januari de nieuwe naam voor de ‘Dutch Heat Pump Association’) is strategisch partner van het onderzoeksbureau en mede-afzender van het rapport.

Het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2020 werd gelanceerd door Duurzaam Verwarmd directeur Rolf Heynen tijdens de Warmtepomp Business Day in Driebergen. De sprekers gaven hun duiding van de marktanalyse en -prognose vanuit diverse perspectieven. Het evenement werd goed bezocht door de zakelijke kant van de warmte-/koude-, installatie en bouw-sectoren en beleidsmakers.

Gasgeven met de handrem erop

Vereniging Warmtepompen voorzitter Frank Agterberg liet zien dat er een sterke autonome marktontwikkeling is sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw. De huidige forse groei is echter volledig ingegeven door energie-, bouw- en milieubeleid. Deze drie beleidsterreinen werken soms niet synergistisch, merkte Agterberg op, waardoor het ‘gasgeven met de handrem erop’ is. De voordelen van de ISDE-subsidie gaan wellicht verloren door bijv. een onnodige en onmogelijke geluidseis aan buitenunits van buitenlucht-warmtepompen. Ook de terughoudendheid van het bevoegd gezag bij bodemboringen voor bodemgebonden warmtepompen is zo’n handrem. Daarbij leidt de, overigens terechte, grote aandacht voor woningbouw enigszins af van de potentie in de utiliteitsbouw met evenveel te verduurzamen bruto vloeroppervlak.

Potentie waarmaken

Het gaat dus erg goed met de penetratie van de warmtepomp in de Nederlandse verwarmings- en koelingsmarkt. Het blijft wel zaak voor de warmtepomp-community om gezamenlijk de ‘aangetrokken handrem losser te zetten’ zodat de warmtepomp zijn potentie volledig kan waarmaken.