Warmtenetten met middentemperatuur essentieel voor verduurzaming stadswarmte

Geplaatst op 08 september 2022 door Redactie

Bijdragen aan lage retourtemperatuur is gezamenlijke verantwoordelijkheid

Om warmtenetten met 100% fossielvrije warmte te kunnen gebruiken, is een grootschalige overgang naar middentemperatuur essentieel. Dat is de belangrijkste boodschap van het whitepaper ‘Samen verder verduurzamen naar 100% fossielvrije warmtenetten’. Vattenfall, dat in 2040 100% CO2-vrije warmte wil leveren, licht in het paper toe op welke manier zulke fossielvrije warmtenetten bereikt kunnen worden.

Warmtenetten kunnen worden gevoed met verschillende duurzame fossielvrije warmtebronnen. Naast bronnen met een relatief hoge temperatuur, waaronder diepe geothermie, gaat het ook om bronnen van een lage temperatuur, zoals aquathermie en restwarmte van datacenters. Om deze bronnen met lage temperaturen efficiënt in te zetten, is een temperatuuroptimalisatie in de hele keten nodig; van transportleiding naar een wijk, via het distributienet in een wijk naar de woningen en andere gebouwen, tot en met de verwarmingsinstallatie in deze panden.

Lagere retourtemperatuur

Een belangrijke voorwaarde voor de temperatuuroptimalisatie van de keten is het in de wijken toepassen van distributienetten met een middentemperatuur. Dergelijke distributienetten van middentemperatuur kennen een lagere aanvoertemperatuur (naar de woningen en gebouwen) én een lagere retourtemperatuur (vanaf de woningen en gebouwen) dan netten met een hoog temperatuurniveau. In de bestaande bouw gaat het om respectievelijk 70 graden aanvoer en 40 graden retour.
Juist de lagere retourtemperatuur maakt het mogelijk om duurzame bronnen met een lage temperatuur rendabel in te zetten.

Individuele woningen kunnen bijdragen aan een lagere retourtemperatuur. De retourtemperatuur kan namelijk ongeacht de aanvoertemperatuur omlaag door het nemen van maatregelen in of aan het gebouw. Alle individuele retourtemperaturen samen resulteren in een gemiddelde retourtemperatuur in de gehele keten. Hoe meer bij bestaande woningen en andere gebouwen verbetering van de warmtevraag plaatsvindt, hoe groter het effect op de  retourtemperatuur en hoe beter het mogelijk wordt om duurzame bronnen met lagere temperatuur in te zetten.

Eisen aan inpandige situatie en warmtevraag 

Een aansluiting op een warmtenet met een middentemperatuur stelt eisen aan de inpandige situatie en de mate van verduurzaming van gebouwen. Als warmtebedrijf heeft Vattenfall hier zelf geen directe invloed op. Om samen te komen tot warmtenetten met een middentemperatuur – en daarmee verdere verduurzaming mogelijk te maken – is dan ook de inzet van alle woningeigenaren nodig; zowel woningcorporaties als particuliere eigenaren. Soms is het nodig om de inpandige verwarmingsinstallatie aan te passen en soms is het nodig om woningen of andere gebouwen energiezuiniger te maken door het treffen van bijvoorbeeld isolatiemaatregelen. Isoleren heeft twee grote voordelen: het draagt bij aan de verduurzaming van het warmtenet én het verlaagt de warmtevraag. Dit laatste resulteert in een lagere energierekening voor de bewoner.

Whitepaper

Het whitepaper ‘Samen verder verduurzamen naar 100% fossielvrije warmtenetten’ beschrijft de werking van warmtenetten en de route naar verdere verduurzaming door temperatuuroptimalisatie in de gehele keten en het belang van een lage retourtemperatuur daarbij. Verder gaat het paper onder meer in op de vraag wat een aansluiting op een distributienet van middentemperatuur betekent voor de inpandige verwarmingsinstallatie. Daarnaast benadrukt het paper het belang van samenwerking tussen warmtebedrijf, woningcorporatie en gemeente om de verduurzaming van warmtenetten tot een succes te maken.

Bekijk hier het volledige whitepaper ‘Samen verder verduurzamen naar 100% fossielvrije warmtenetten’


Reacties

Rolf Brand

15 september 2022 om 07.41 uur

Hoe breng je de retour temperatuur naar beneden, zonder de aanvoer temperatuur te verlagen?

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement