Waarom ontwerpsoftware steeds belangrijker wordt voor geïntegreerde energiesystemen

Geplaatst op 29 april 2022 door Redactie

De branche voor zonne-energie evolueert snel, vooral door de toenemende eisen die aan de ontwikkeling en prestaties van alle techniek worden gesteld. Met name de omvormer is momenteel aan grote veranderingen onderhevig. Enerzijds worden die veranderingen in gang gezet door strengere veiligheidsbepalingen en aangepaste normen vanuit het elektriciteitsnet, anderzijds zijn innovatie en de vraag van de consument ervoor verantwoordelijk. Die beweging leidt momenteel tot de transformatie van de omvormer. Die groeit in snel tempo uit tot een energiemanager die verantwoordelijk is voor de aansturing van alle processen in een geïntegreerd energiesysteem: opwekking, batterijopslag en de inzet van slimme apparatuur die gebruikmaakt van duurzame energie.

Dergelijke toegenomen eisen blijven niet alleen beperkt tot de hardware. Ze raken ook de software en de middelen eromheen. In de meeste branches is dat de gewoonste zaak van de wereld, maar voor de zonne-energiesector zijn die extra van belang: deze software en hulpmiddelen zijn nodig om de snelle groei van de sector te ondersteunen. Ze stellen installateurs in staat om hun verkoop, planning en ontwerpproces te stroomlijnen en zijn daarnaast van cruciaal belang voor het concurrentievermogen – en daarmee de groei – van de branche als geheel. Een hulpmiddel dat hierin essentieel is, is ontwerpsoftware. Die kan namelijk een positieve impact hebben op het verkoop-, bestel- en installatieproces.

Zo werkt ontwerpsoftware al vanaf het eerste verkoopgesprek of de eerste offerte als een krachtig verkoopinstrument. Want als ontwerpsoftware slim in elkaar zit en goed wordt gebruikt, werkt het als een soort voet tussen de deur: door de visualisatie kunnen toekomstige systeemeigenaren de installatie al voor zich zien. Gewapend met een overtuigend kant-en-klaar klantvoorstel in de hand hebben installateurs en verkopers al een voorsprong zonder dat ze vooraf veel tijd en moeite hebben moeten investeren.

Maar ontwerpsoftware heeft een grotere betekenis dan alleen bij de verkoop. De software kan ook bijdragen aan het stroomlijnen van het ontwerp- en planningsproces, dat soms duur kan uitvallen en doorgaans veel middelen vergt. Dat komt met name doordat er een heel scala van factoren meespeelt om optimale systeemprestaties te garanderen. Denk daarbij aan regelgeving, de eisen van het elektriciteitsnet, toegankelijkheid, systeembelasting, klimaat, verbruiksbehoeften, opstelling van de zonnepanelen, schaduwwerking, efficiency en dimensionering. Door automatisering kan het ontwerpproces van een zonne-energiesysteem veel efficiënter verlopen en daarmee bijkomende kosten reduceren: een belangrijke motivatie voor de keuze voor zonne-energie en potentieel zelfs een concurrentievoordeel voor bedrijven. Voorbeelden van zulke geautomatiseerde ontwerpfuncties zijn de automatische string-layout voor bedrijfsmatige zonne-energiesystemen en het kopiëren van complete blokken zonnepanelen inclusief bekabeling. Minstens zo belangrijk is de kans die ontwerpsoftware biedt om foutieve ontwerpbeslissingen te voorkomen, want zulke beslissingen kunnen tot hoge meerkosten leiden. De software biedt daartoe de helpende hand via hulpmiddelen als een schaduwanalyse, een instralingsanalyse en een simulatie van de systeembeschikbaarheid. Daarnaast biedt de software extra functionaliteit zoals het genereren van stuklijsten, de verdere verwerking in ERP-systemen en fleet management. Zo groeien deze ontwerphulpmiddelen uit tot een complete oplossing voor installateurs van zonne-energiesystemen. Door alle ontwerpfases in één tool te integreren in plaats van verschillende platforms te gebruiken voor modellering, opbrengstberekening, bestelling en installatie, verlopen al deze processen een stuk gestroomlijnder en wordt de complexiteit ervan aanzienlijk gereduceerd. Bovendien is deze software steeds vaker web-based en gratis, zodat ze op elke plek ondersteuning kan bieden.

Naarmate deze tools zich verder ontwikkelen, gaan ze verder reiken dan alleen het aanreiken van volledige ontwerpmogelijkheden. Nog even en ze maken de planning mogelijk van complete energiebeheersystemen voor woningen en gebouwen. Omvormers beheren immers steeds meer energiebronnen: niet alleen zonnepanelen, maar in toenemende mate ook batterijen, elektrische auto’s, warmwaterboilers en andere slimme apparatuur. Daarnaast blijven de interactie met het elektriciteitsnet en de eisen vanuit de markt voortdurend een rol spelen. Ontwerpsoftware voor energiesystemen neemt zo steeds meer aan belang toe, zeker als deze systemen geïntegreerder en inclusiever gaan functioneren, totdat er uiteindelijk sprake is van ecosystemen voor slimme energie.

Daarom is het belangrijk voor installateurs en verkoopteams om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwerptools en ervoor te zorgen dat ze een grondige kennis hebben van hoe ze deze het beste kunnen gebruiken. SolarEdge Designer is een gratis web-based Solar ontwerptool die installateurs kan helpen om nieuwe benaderingen te ontwikkelen voor ontwerpuitdagingen, waardoor ze geoptimaliseerde en toch kosteneffectieve systemen kunnen creëren. Ga voor meer informatie naar: www.solaredge.com/nl/products/installer-tools/designer. Of schrijf u in voor onze gratis bij te wonen Commercial Designer Training sessie. Deze kan worden gegeven aan individuen of grote groepen, in een SolarEdge-faciliteit of op het bedrijfsterrein van een bedrijf zelf.
Ga voor meer informatie naar: https://marketing.solaredge.com/nl/commercial-designer-training.

Tekst: Humfrey Disco, commercieel technisch marketingmanager bij SolarEdge

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement