Waarom daalt het rendement van verwarmingstoestellen tijdens de levensduur?

Geplaatst op 14 september 2020 door Redactie

Bekijk het eens anders

De ELCO verwarmingstoestellen THISION® L PLUS en TRIGON® L PLUS - vermogensbereik 70kW tot 1.6MW- beschikken over een intern cascade-in-cascade systeem dankzij twee RVS warmtewisselaars.

Deze twee onafhankelijk van elkaar werkende warmtewisselaars garanderen 100% bedrijfszekerheid. RVS staat garant voor hoge – gelijkblijvende- rendementen gedurende de hele levensduur, naast lange onderhoudsintervallen. De gladde buizen in de warmtewisselaar geven directe warmteoverdracht en de naar beneden gerichte brander zorgt ervoor dat de warmtewisselaar niet vervuilt. Dankzij speciaal ontworpen hydraulische kamers wordt de -door het water- opgewekte turbulentie in het toestel geoptimaliseerd. Zo ontstaat er een maximale warmteoverdracht waarbij het minimaal nodige drukverlies wordt gehandhaafd.

Kenmerkend aan de ELCO toestellen is de HEX3 technologie, die de warmtewisselaar in 3 zones verdeeld.
1) NOx zone: De vorming van NOx wordt tot een minimum beperkt door de lage weerstand, een korte 'verblijfstijd' en een snelle afkoeling van de rookgassen tot onder 1.000°C.
2) CO zone: Door de weerstand te verhogen houdt de warmtewisselaar zo lang mogelijk de rookgassen boven 600°C , opdat zo weinig mogelijk CO wordt gevormd.
3) H2O condensatie zone: Met smalle en veel buizen dicht op elkaar wordt een maximale warmteoverdracht gerealiseerd. Voor een optimaal rendement.

ELCO, bekijk het eens anders.