Voorbereidingen voor herziening F-gassenverordening

Geplaatst op 28 juli 2021 door Redactie

De Europese Commissie is begonnen aan een herziening van de f-gassenverordening (de huidige stamt uit 2014). Zo wordt onder meer gekeken naar de effectiviteit van de verordening en of er aanpassingen nodig zijn. Eind 2021 komt de Europese Commissie met een wijzigingsvoorstel.

Een aantal interessante bevindingen over de periode 2015 - 2019:
• Het aanbod van HFC’s is gedaald met 47% (op basis van CO2 equivalenten) in de periode 2015 – 2019.
• De prijs van HFK’s met een hoge GWP steeg fors midden 2017 / begin 2018. De piek lag 6 tot 13 keer hoger dan de prijs in 2015.
• Het aanbod van HFO’s is gegroeid.
• Hoewel de vraag naar en uitstoot van f-gassen dalen, lijken we de doelen voor 2030 niet te halen.
• Er is nog een gebrek aan vakmensen die systemen met alternatieve (natuurlijke) koudemiddelen installeren.
• Door o.a. terugfasering van f-gassen neemt het belang van brandbare koudemiddelen (HFO’s en natuurlijke) en CO2 sterk toe.

Mogelijk aanvullende maatregelen:

• Verbod op online en offline verkoop van illegale koudemiddelen, cilinders en apparatuur.
• Verhogen van minimum boetes voor foutief rapporteren, niet respecteren van quota, illegale handel e.d.
• Verbod op gebruik van f-gas in apparatuur waar alternatieven voorhanden zijn.
• In de herziening wordt voorgesteld om voor het werken met bepaalde brandbare koudemiddelen en CO2 vergelijkbare eisen als voor f-gassen te stellen. Het gaat dan vooral om het borgen van de veiligheid.

Bekijk de rapportage met bevindingen en voorstellen: 

 

 

 

 

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement