Voor iedereen die rekent in de bouw- en installatiewereld

Geplaatst op 18 februari 2016 door Redactie

BINK Software ontwikkelt en levert een totaalpakket rekensoftware voor de bouw- en installatiebranche. „Dat maakt ons uniek”, zegt Lisa van Steenis, directeur BINK Software. „We voorzien beide branches van technische rekensoftware, die wordt gebruikt door adviesbureaus voor de bouw- en installatiebranche, architecten en installateurs. Maar ook het onderwijs, zoals hbo’s en universiteiten die leerlingen opleiden in bouwkunde en installatietechniek gebruiken onze rekensoftware. Kortom, iedereen die rekent in de bouw- en installatiewereld, kan de rekensoftware van BINK gebruiken.”

BINK biedt totaalpakketten aan, de zogenoemde suites. Er zijn drie suites: voor installatie, energie-advies en bouwbesluit. Deze drie suites bevatten standaard modules. En die kunnen verder naar wens uitgebreid worden met andere benodigde modules. Het is niet noodzakelijk om meteen al voor een suite te kiezen. De gebruiker kan ook kiezen voor één module (een kleine stand-alone rekentool waarmee snel en eenvoudig gerekend kan worden) en kan later verder uitbouwen. „Met de modules kan onder andere berekend worden hoeveel vocht er in de wand achterblijft en wat het warmteverlies of de geluidwering van de gevel is”, legt Martin Zuurmond, accountmanager BINK Software Nederland en België, uit.

BINK-gebruikers
De rekensoftware is opgezet voor gebruikers van BINK Software. „Hierdoor hebben BINK-gebruikers de juiste kennis en gereedschappen om bouwfysische, bouwbesluit-, installatietechnische en energieberekeningen uit te voeren”, geeft Zuurmond aan. „Inmiddels werken ruim 800 bedrijven en meer dan 3.000 gebruikers die expertise hebben in het berekenen en ontwerpen van gebouwen en installaties, met BINK software.”

Software continu optimaliseren
„We zijn de rekensoftware aan het voorbereiden om in een BIM-model te gebruiken”, geeft Zuurmond aan. „Dat doen we ook samen met klanten en andere softwareleveranciers. Het is een continu proces om koppelingen te optimaliseren met 3D-tekeningen en BIM-modellen. BIM is een manier van werken die steeds meer wordt toegepast door medewerkers in de bouw- en installatiewereld. Om de communicatie optimaal te laten verlopen, moet je ervoor zorgen dat de verschillende software met elkaar kan communiceren. Bijvoorbeeld dat onze rekensoftware kan praten met de tekensoftware van ontwerptool Revit.”

Geldende normen en richtlijnen
De BINK programmatuur rekent volgens de geldende normen en richtlijnen. „We zijn dan ook continu bezig met het optimaliseren van de software naar de nieuwe normen en richtlijnen”, laat Zuurmond weten. „Revit is in eerste instantie een ontwerptool. Er zitten wel wat berekeningen achteren maar die zijn conform de Amerikaanse norm, en die worden niet geaccepteerd door Nederlandse overheid. Onze software is conform de Nederlandse normen. Als de gebruikers de tekening hebben gemaakt, moeten ze die kunnen inlezen in hun rekensoftware. Daar ligt voor ons de uitdaging. We zijn er mee bezig om het inlezen zo snel mogelijk bidirectioneel te doen. Een Revit-model wordt geëxporteerd naar de BINK rekensoftware. De rekensoftware gaat hiermee rekenen en de resultaten worden teruggeven aan het Revit-model.”

Bouwkundige en installatietechnische software
Ingenieursbureau KVMC is sinds kort één van de klanten van BINK die gebruikmaakt van het totale BINK pakket. KVMC geeft door heel Nederland adviezen aan de installatiebranche. „We adviseren op het gebied van installatietechniek, bouwfysica, akoestiek, energiebeheer, duurzaam bouwen, en brandveiligheid”, zegt Loran van der Kooij van KVMC. „Een aantal jaren geleden zijn we overgestapt op de StabiCAD 9 voor Revit. We zochten een koppeling met een rekenkundig softwarepakket dat BIM-modellen kan inlezen, omdat we merken dat veel projecten, bijna alle, in BIM worden opgezet. Door de koppeling tussen BINK Software en het model zijn wij instaat op een relatief eenvoudige manier diverse berekeningen vanuit de software te produceren, denk hierbij onder andere aan transmissie, koellast, gebouwsimulatieberekeningen, ventilatieberekeningen, daglichtberekeningen, brandoverslag en geluid- en galmberekeningen. Hiervoor zochten we een geschikte software-partner die ook kennis heeft van BIM en 3D-modellen. BIM is voor ons, als KVMC, een belangrijk hulpmiddel om het proces te stroomlijnen en de genoemde integrale aanpak mede vorm te geven tijdens de diverse projectfasen.”

Suite of module
„We werkten hiervoor met losse pakketten en een koppeling naar zelf geproduceerde Excelbladen”, zegt Theo Versluis, adjunct-directeur techniek KVMC. „Met de software van BINK hebben we één overkoepelend pakket.” „We bespreken met de klant welke berekeningen hij maakt”, zegt Zuurmond. „Uit dit gesprek komt naar voren of voor het bedrijf losse modules of een suite het gunstigste is. We zorgen ervoor dat de klant niet teveel aanschaft om te voorkomen dat hij met delen software zit die hij niet gebruikt.” Van der Kooij: „We hebben van tevoren bekeken wat we uit het programma konden halen. Welke aspecten overeenkomen met de professionalisering van KVMC. Al snel kwamen we tot de conclusie dat het voor ons interessant was om het gehele pakket af te nemen. We kwamen met Martin in gesprek en sinds een half jaar zijn we bezig om de software-modules van BINK in ons bedrijf te integreren. Momenteel zijn we bezig om de koppeling te optimaliseren met 3D-tekeningen en BIM-modellen. De software van BINK versnelt dit proces. We hebben nu alles onder één noemer en dat is praktisch. Als we ergens niet uitkomen, bellen we de helpdesk. Door de korte lijnen kunnen we snel schakelen. „Steeds meer bedrijven kiezen voor een op maat afgestemd pakket”, merkt Zuurmond op. „Voor elke klant hebben we de benodigde specifieke software.”

BINK service
De klant kan kiezen voor BINK service. Dit houdt in dat hij gebruik kan maken van de expertise van de helpdesk door de berekeningen van een project te laten controleren. „Dit is een globale projectcontrole”, geeft Zuurmond aan. „We adviseren de klant en geven ondersteuning bij de berekeningen die hij gemaakt heeft.”

Trainingen
„Om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van alle mogelijkheden die de software suites en modules bieden, geeft BINK Software trainingen aan de medewerkers van bedrijven”, zegt Zuurmond. Hij heeft het afgelopen half jaar de medewerkers van KVMC getraind. „De trainingen van BINK waren goed om te doen”, vinden Van der Kooij en Versluis. „Door de trainingen is er veel meer uit de pakketten te halen, want bij de training ontdek je veel meer mogelijkheden. Zonder training heb je een product waarvan je niet goed weet hoe het werkt en wat het allemaal kan. Ook kunnen we direct vragen stellen. Het is een heel geavanceerd programma.” „Het programma leidt je door de berekeningen”, aldus Versluis. „Maar je moet wel weten wat je doet, en dus moet je wel enige bouwkundige en installatietechnische kennis hebben. De begeleiding van BINK heeft eraan bijgedragen dat onze mensen spelenderwijs door het programma kunnen lopen en snel de features van het softwarepakket leren kennen.” „Software van BINK is gebruiksvriendelijk”, vult Van der Kooij aan. „Ook de service is goed. Als je ze belt, krijg je een proactieve servicedesk aan de lijn met softwaremensen met een achtergrond in de techniek. Dat is een ideale combinatie, want dat zijn mensen die weten waarover ze praten. Dat werkt een stuk prettiger en sneller.”