Ventilatiesystemen in scholen moeten voor 1 oktober gecontroleerd zijn

Geplaatst op 18 augustus 2020 door Redactie

Het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS), dat is ingesteld door minister Slob van OCW, gaat schoolbesturen ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de ventilatie waar nodig op orde te krijgen. Op deze manier willen ze bereiken dat alle scholen op 1 oktober hun ventilatie hebben gecontroleerd. Als de ventilatie niet in orde blijkt, moeten ze contact hebben opgenomen met de lokale GGD. De GGD zal de scholen adviseren over de te volgen maatregelen.

Daarnaast gaat het LCVS, waarvan Doekle Terpstra van Techniek Nederland voorzitter wordt, lokale samenwerking en oplossingen stimuleren en zorgen voor een landelijk beeld over de voortgang. Het LCVS springt bij om te zorgen voor uitwisseling van expertise. Techniek Nederland stelt daarvoor de technische kennis van leden en experts ter beschikking. Over het landelijk beeld wordt tussentijds gerapporteerd aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tevens zal Leon Meijer namens de VNG deelnemen aan het LCVS. Ook de sectorraden en GGD-GHOR nemen zitting in de commissie.

Rol van aerogene verspreiding nog onduidelijk

Minister Slob benadrukt net zoals het RIVM dat het op dit moment onduidelijk is of aerogene verspreiding een relevante rol speelt bij de verspreiding van het virus, dat ventilatiesystemen geen rol lijken te hebben gespeeld in de pandemie en dat er geen reden is het huidige beleid aan te passen. Als het gaat om mogelijke maatregelen verwijst het RIVM naar de bestaande wettelijke eisen in het Bouwbesluit.

PO-Raad en VO-Raad

Schoolbesturen die twijfelen of het aanwezige ventilatiesysteem aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet kunnen voor informatie en advies terecht bij de PO-Raad en de VO-raad. Deze raden hebben inmiddels een met het RIVM-afgestemde praktische handreiking online gezet.

Nationaal loket en informatiepunt op weeropschool.nl

Scholen kunnen straks alle informatie over ventilatie op scholen vinden op de website weeropschool.nl die hiervoor wordt uitgebreid. Op deze website is op korte termijn ook een loket voor vragen te vinden. De experts die de vragen beantwoorden worden geleverd door de leden van het LVCS. Ook alle beschikbare informatie over ventilatie zal op de website worden gedeeld.

Luister hier naar het interview met Doekle Terpstra van 18 augustus in het NOS Radio 1 Journaal.

Lees de Kamerbrief van minister Slob op de website van Rijksoverheid.


Reacties

B. Schollen

20 augustus 2020 om 14.26 uur

Aanvulling, ventilatiesysteem gepatenteerd en geschikt door toevoeging van een element het virusvrij maken van de ventilatielucht.

B. Schollen mail bschollen@home.nl

20 augustus 2020 om 14.17 uur

Sinds 1990 gespecialiseerd in ventilatietechnieken in leslokalen. Resultaat, leerlingen alerter, hogere punten prestatie, circa 20% lager ziekte verzuim. Van diverse scholen schriftelijke reacties ontvangen. Indien gewenst zijn de schriftelijke reacties beschikbaar van scholen en eveneens sporthal enz.

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement