Visie Itho Daalderop: warmtepomp draagt positief bij aan CO2-reductie

Geplaatst op 01 maart 2023 door Redactie

Itho Daalderop betreurt de negatieve berichtgeving rondom de milieubelasting van warmtepompen van de NMD en geeft daar graag zijn visie op:

Als Climate for life Group zijn wij overtuigd van de positieve bijdrage van warmtepompen aan CO2-reductie en daarmee aan de klimaatdoelen. We vinden het belangrijk dat er goed wordt nagedacht over het gebruik van het soort en de hoeveelheid materiaal, de omstandigheid waaronder dit wordt verwerkt, de impact daarvan op het milieu en ook de verwachte levensduur van de producten.

De huidige rekenmethodiek van de NMD gaat enerzijds uit van het principe “hoe minder materiaal, hoe minder het milieu belast wordt” en anderzijds wordt naar effectieve gebruiksduur gekeken. In een warmtepomp zitten inderdaad meer en hoogwaardigere materialen, dan bijvoorbeeld in een cv-ketel, maar juist de bewering dat de printplaat en het koudemiddel relatief zwaar bijdragen aan de MKI-waarde (Milieu Kosten Indicator) strookt niet met onze eigen metingen.

Wij betwisten de impact van het koudemiddel binnen de NMD rekenmethodiek omdat er in monoblock oplossingen (waaronder de WPU, Vincent en Amber) überhaupt al relatief weinig koudemiddel zit. Daarnaast zijn wij in onze nieuwe generatie warmtepompen reeds gestart met het het natuurlijke en milieuvriendelijke koudemiddel R290 (GWP van 3). Kortom, wij en vooral onze klanten zullen ruim op tijd klaar zijn voor de toekomstige aangescherpte EU-wetgeving rondom koudemiddelen.

Ander voordeel van (met name binnen opgestelde) monoblock warmtepompen is dat deze een langere levensduur hebben. Ook hierbij is het voor ons onduidelijk in hoeverre dit meegewogen is binnen de NMD rekenmethodiek.

Wij zijn al langere tijd bezig met LCA (Life Cycle Analysis) en daarom verwachten wij dat wij het merendeel van onze warmtepompen in de loop van dit jaar via de NMD kunnen aanbieden in categorie 1.

Overigens zijn wij voorstander van een openbare database zoals de NMD zodat de totale bouw- en installatiebranche (van fabrikant tot installateur) zich steeds meer bewust wordt van de milieu-impact. Echter, hiertoe moeten installaties (waaronder de warmtepomp) op een juiste manier worden gewaardeerd.

Zo is het ons nog steeds in detail niet duidelijk hoe de referentie tot stand is gekomen, en welke elementen er in de (forfaitaire) categorie 3 waarden zijn meegenomen, net zoals de in onze ogen belangrijke duurzaamheidsaspecten als (energieneutrale) productie in Nederland, etc. Verder betreuren wij het ten zeerste dat er vooral gekeken wordt naar de hoeveelheid materiaal die in een warmtepomp gebruikt wordt en niet naar het totale energiegebruik c.q. CO2-uitstoot ten behoeve van de primaire functie (= verwarmen) in vergelijking met de traditionele (fossiele) opwekkers (= cv-ketel) over de totale levensduur.

Als Climate for life Group zijn wij overtuigd van de positieve bijdrage van warmtepompen aan CO2-reductie en daarmee aan de klimaatdoelen. De LCA-analyses en het verder doorontwikkelen van warmtepompen is hier een onderdeel van. Als Nederlands ontwikkel- en maakbedrijf en de daarmee samenhangende grote wendbaarheid zijn wij in staat hier goed op in te spelen.

Tekst: Henriëtte Davids, Corporate Brand Manager Itho Daalderop

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement