Viega Smartpress-fittingen spelen in op aanvulling ISSO-publicatie 55

Geplaatst op 11 juli 2019 door Redactie

Recent presenteerde ISSO een aanvulling op de ISSO-publicatie 55. Hierin worden richtlijnen gegeven voor het ontwerpen van leidingwaterinstallaties waarmee drukschommelingen aan de inlaten van douchemengkranen te beheersen zijn en waarmee temperatuur-schommelingen van het mengwater uit de douchekop binnen acceptabele grenzen te houden zijn. Dergelijke schommelingen kunnen zoveel mogelijk worden voorkomen door toepassing van het Viega Smartpress-systeem.

Bij douches met (thermostatische) mengkranen, bestaat de kans op temperatuurschommelingen van het mengwater. Die situatie doet zich vaak voor in omgevingen met collectieve leidingnetten, bijvoorbeeld in zorginstellingen, appartementengebouwen of hotels. Wisselende temperaturen zijn daarbij niet alleen zeer onaangenaam maar kunnen ook lelijke verbrandingen of schrikreacties veroorzaken. De temperatuurschommelingen zijn niet zelden het gevolg van grote drukfluctuaties in de collectieve leiding. Maar ook bij kleine langzame drukfluctuaties of grote verschillen in de gebruiksduur van de koud- en warmwateraansluiting kunnen de schommelingen zich voordoen.

Veel van drukfluctuaties vinden hun oorsprong al in het ontwerp van de installatie. Worden hier verkeerde weerstandswaarden gehanteerd, dan leidt dat tot drukfluctuaties en daarmee tot de eerder genoemde klachten. De drukverliezen treden allereerst op in toestellen en appendages. Maar daarnaast zijn de buizen en vooral ook de fittingen (koppeling, bocht, T-stuk, …) belangrijke installatieonderdelen waar drukverliezen optreden. De fittingen uit het Viega Smartpress-programma onderscheiden zich door extreem lage drukverliezen en optimale doorstromings-eigenschappen. Deze kenmerken zijn te danken aan de bijzonder constructie van de roestvast stalen en bronzen fittingen.

Waar bij andere fittingen van kunststof of messing na het persen vaak een vernauwing van de diameter ontstaat en daarmee hoge drukverliezen worden geïntroduceerd, kennen de stroming-geoptimaliseerde Viega Smartpress- fittingen een minimale vernauwing van de diameter. Bovendien is de binnengeometrie van de fittingen zodanig dat de doorstroming optimaal is en de weerstand gering. Dat deze geoptimaliseerde fittingconstructie veel uitmaakt voor de drukverliezen, wordt nog eens aangetoond door de meetresultaten van onderzoek dat door Viega werd uitgevoerd.

Door hun zeer stromingsgunstige binnengeometrie presteert de Viega Smartpress-fitting op het gebied van drukfluctuaties beter dan gangbare messing of kunststof fittingen van andere meerlagen buisleidingsystemen met haakse inwendige hoeken en een veel smallere diameter. Het drukverlies in een Viega Smartpress-fitting is minder dan 20 % van het drukverlies in een standaardinstallatie. Daarmee sluiten de fittingen optimaal aan op de aanvulling op ISSO 55.