Verwarmingsalternatief voor de installateur

Geplaatst op 16 september 2015 door Redactie

“Deze klant wilde een hoge mate van bedrijfszekerheid” legt directeur Ben Schoormans van BIO Energie op Maat bv uit. “Om die reden hebben wij hier twee installaties geplaatst: een 350 kW houtverbrandingsinstallatie op snippers en een met hetzelfde vermogen op pellets. Op deze manier heeft de klant in elke situatie zelf de keuze.”

Hoge mate van bedrijfszekerheid

De klant in kwestie is pluimveehouderij Quirijnen in het Brabantse Lage Mierde en de uitvoerende installateur is RUVO Water & Warmtetechniek uit Uden. Ben Schoormans: “De klant kiest dus voor gebruik van een van beide installaties. In de praktijk zal 90% van de tijd worden gekozen voor de installatie die op houtsnippers werkt. Snippers zijn immers het goedkoopst in gebruik. In het geval van onderhoud en onverhoopte storingen is dan de pelletketel beschikbaar. Die mogelijkheid van keuze tussen twee brandstoffen is ook van belang bij eventuele prijsfluctuaties in de toekomst. Bovendien is, in het geval van BIO Energie op Maat, de meerprijs van een installatie bij de keuze voor twee stuks relatief klein ten opzichte van onze concullega’s in de markt die met een ketel werken bij dit vermogen. De toestellen maken gebruik van de nieuwste technieken en ontwikkelingen: ze zijn zeer efficiënt en genereren 94% rendement of meer.” Hij vertelt dat de uitstoot (zonder gebruik te maken van toegevoegde filters en/of reinigingstechnieken) voldoet aan de Nederlandse emissie-eisen van 2015, de strengste op Europees niveau. “Dat onze installatie geen doeken of elektro-filter bevat, is een groot voordeel – dat betekent namelijk lage onderhoudskosten en dito energieverbruik. De onderhoudskosten zijn dan ook een stuk lager dan bij de traditionele techniek.”

Geen milieuvergunning nodig

BIO Energie op Maat bv is een zelfstandige onderneming en levert installaties op maat; daarnaast importeert men o.m. houtgestookte ketels voor cv-installaties van de Duitse fabrikant HDG voor de Nederlands/Belgische markt. RUVO Water & Warmtetechniek verzorgt levering en montage van cv-installaties, sanitaire voorzieningen en luchtbehandeling. “Quirijnen heeft ons destijds ingeschakeld en vervolgens hebben wij BIO Energie op Maat bij het project betrokken” legt Martên Rutten van installatiebedrijf RUVO Water & Warmtetechniek uit. De houtverbrandingsinstallatie is inmiddels gereed en bedrijfsklaar. “Begin juli hebben we de installatiewerkzaamheden afgerond. Maar aangezien er SDE-subsidie op zit, mag hij gaan draaien zodra die is toegekend.”
“Wat bovendien uitermate drempelverlagend is bij de beslissing om voor onze houtkachel te kiezen, is dat er geen milieuvergunning voor nodig is” zegt Ben Schoormans. “Het systeem is namelijk een biomassa-installatie. De klant heeft alleen maar een meldingsplicht.” BIO Energie op Maat is al in een heel vroeg stadium binnen het totale traject ingeschakeld: “Al op het moment dat wij de offerte voor Quirijnen hebben opgesteld” aldus Martên Rutten.

Als installateur de blik verruimen

Pluimveehouder Jan Quirijnen vertelt dat de houtverbrandingsinstallatie moet voldoen aan de specifieke behoefte en eisen van zijn bedrijf: “Op dit moment hebben we het over 600 vierkante meter; dat moeten er 3000 worden – deze installatie moet dat kunnen verwarmen. Die is gebaseerd op 6000 vierkante meter staloppervlak.”
Martên Rutten: “Je moet als installateur echt specialist zijn in dit soort installaties om ze te kunnen bouwen. Het is een bewuste keuze. Daarnaast moet je er een bepaalde affiniteit mee hebben. Dat wij destijds hebben gekozen voor BIO Energie op Maat hing sterk samen met het feit dat wij als installateur duidelijk onze blik wilden verruimen. Wij waren bezig ons te focussen op nieuwe verwarmingsmogelijkheden, maar waren daarbij wel op zoek naar degelijke en kwalitatief hoogstaande oplossingen. Zoals de naam al zegt, levert BIO Energie op Maat in alle gevallen dus maatwerk. En verzorgt zelf het onderhoud van de installatie.”
“Wij verzorgen ook de opleiding van de betrokken installateurs en hun monteurs” vult Ben Schoormans aan. “Dat begint al op een vroeg tijdstip in het traject: al tijdens de plaatsing van de installatie. Mede om die reden zijn wij dan ook 24 uur per dag bereikbaar. Al ons personeel is afkomstig uit de installatiesector. En indien nodig ondersteunen wij de installateur ook met tekenwerk, engineering en zaken zoals dimensionering.” Jan Quirijnen geeft aan dat een belangrijk argument om over te gaan op houtverwarming voor hem het beperken van energiekosten was: “Met de houtgestookte verwarmingsinstallatie op snippers worden die meer dan gehalveerd ten opzichte van het verbruik van aardgas.” “RUVO kan zich met het plaatsen van deze houtkachels als installateur duidelijk onderscheiden” zegt Martên Rutten. “Het is een specialisme, zéker als het gaat om grote installaties als deze. En het specialisme van BIO Energie op Maat, die dit al doen sinds 2006, is daarbij van grote toegevoegde waarde.”