Versnelling van energietransitie vraagt om daadkracht

Geplaatst op 29 oktober 2018 door Redactie

Vrijdag 5 oktober jl. stuurde minister Wiebes een brief aan de Tweede Kamer met een reactie op de voorstellen voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Daarin wijst hij een aantal voorgestelde maatregelen van de hand. Zo ziet hij geen mogelijkheid om de gebouwgebonden financiering fiscaal in te passen en vindt hij de voorgestelde aanpassingen in de energiebelasting (meer belasting op aardgas, minder op elektriciteit) te ver gaan. UNETO-VNI vindt dat teleurstellend. Tegelijkertijd ziet de installatiekoepel voldoende aanknopingspunten om aan de sectortafel Gebouwde omgeving de plannen opnieuw en constructief te bekijken en met alternatieve en aanvullende voorstellen te komen.

Voorzitter Doekle Terpstra: "Het op 8 oktober verschenen rapport van het VN-panel IPCC laat zien dat we alles op alles moeten zetten om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. Daarbij passen stevige maatregelen en commitment bij het kabinet én de Tweede Kamer. We moeten van duurzaam denken naar duurzaam doen."

Gefaseerde energietransitie

Terpstra is blij dat het kabinet kiest voor een gefaseerde energietransitie. "Gemeenten moeten in 2021 duidelijk maken of en wanneer een wijk van het gas af gaat en wat de alternatieve bron voor verwarming wordt. Dat is belangrijk voor bewoners, maar óók voor de regionale installateurs die voorbereidingen moeten treffen om klanten voor te lichten of medewerkers bij te scholen."

Proeftuinen

Het kabinet heeft 120 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de eerste 27 proeftuinen voor aardgasvrije wijken. Terpstra: "Op basis van de proeftuinen krijgen we inzicht in wat optimaal werkt en kunnen we gelijksoortige wijken op dezelfde manier gaan verduurzamen. We hoeven niet iedere keer het wiel uit te vinden." Door de komende jaren de nadruk te leggen op innovatie en kostenreductie kan volgens UNETO-VNI een aantrekkelijke markt ontstaan.

Niet dwingen, maar verleiden

Het kabinet gaat consumenten niet dwingen om te verduurzamen. In plaats daarvan moet de consument worden verleid om energiebesparende maatregelen te nemen. UNETO-VNI is positief over deze aanpak. "Draagvlak bij burgers is cruciaal in deze energietransitie. Dat bereik je niet door verduurzaming op te leggen, maar door het uit te leggen. Installateurs weten als geen ander wat er speelt bij hun klanten én ze hebben kennis van de technische mogelijkheden. De subsidie voor isolatie en duurzame technieken gaat helpen om consumenten te enthousiasmeren."

Verlaging verhuurdersheffing

Corporaties spelen in het aanjagen van de transitie een belangrijke rol. In de brief kondigt het kabinet vanaf 2019 een structurele verlaging aan van de verhuurdersheffing van 100 miljoen euro per jaar. Zo krijgen de woningcorporaties meer ruimte om te investeren in verduurzaming. Terpstra: "Woningcorporaties zijn de startmotor van de energietransitie. Bovendien beschikken zij over een woningvoorraad die vaak redelijk eenvormig is. Als we slim innoveren, kunnen we hier meters gaan maken."

Vervolg

De reactie van het kabinet op het voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord geeft richting voor het debat met de Tweede Kamer. Vervolgens gaan de klimaattafels aan de hand van de kabinetsadviezen door met de uitwerking van de klimaatplannen. De minister wil de uitgewerkte voorstellen op 1 december ontvangen.

Bron: UNETO-VNI


Lees op de website van UNETO-VNI de volledige brief van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer.

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement