Vernieuwde kennis legionellapreventie in leidingwater

Geplaatst op 12 augustus 2019 door Redactie

Nieuwe ISSO-publicatie 55.1 geeft uitleg over opstellen risicoanalyse en beheersplan

Er is een nieuwe versie gepubliceerd van ISSO-publicatie 55.1, Handleiding legionellapreventie in leidingwater. Het is een handvat voor het opstellen van een legionellarisicoanalyse en - beheersplan voor leidingwaterinstallaties, die vallen onder hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit. De kennis is geschikt voor adviseurs, installateurs, beheerders van drinkwaterbedrijven, inspectie, fabrikanten en leveranciers.

ISSO-publicatie 55.1 een praktische uitwerking is om te voldoen aan de eisen van BRL 6010 en de wetgeving. Omdat de herziene BRL 6010 voor het opstellen van Legionella risicoanalyses en beheersplannen onlangs bindend is verklaard, was het nodig de ISSO-publicatie daar weer volledig op te laten aansluiten. Zo is bijvoorbeeld in BRL 6010 een beslisboom toegevoegd die helpt te bepalen of het nodig is een beperkte of een uitgebreide risicoanalyse te maken. Ook staat er tegenwoordig een vast voorgeschreven indeling van de rapportage van risicoanalyse en beheersplan in de BRL 6010.

Uitleg over voorgeschreven indeling

“ISSO-publicatie 55.1 geeft meer uitleg over deze voorgeschreven indeling”, vertelt Irene van Veelen, projectcoördinator bij ISSO. “Er staat bijvoorbeeld in dat de rapportage moet beginnen met een samenvatting, en we leggen uitvoeriger uit wat daar zoal in hoort te staan. De samenvatting moet de opdrachtgever duidelijk maken welke risico’s er bestaan en welke acties nodig zijn. De urgentie van risico’s moet in de samenvatting meteen duidelijk zijn, omdat dit het eerste is wat de opdrachtgever leest.”

Prettig leesbare teksten

Verder zijn de teksten in de Publicatie 55.1 veel toegankelijker geworden. “Uit een enquête over legionellapreventie, die we twee jaar geleden afnamen, bleek dat gebruikers erg tevreden zijn over de inhoud en kwaliteit van deze publicatie. Maar de teksten konden leesbaarder en toegankelijker. Zoals een logischer hoofdstukindeling en een duidelijkere samenhang met de wetgeving. Dat hebben we bij deze herziening allemaal meegenomen.” De nieuwe ISSO-publicatie 55.1 onderscheidt nu met blauwe tekstkaders wat wettelijk is bepaald en wat een aanvullende richtlijn is. “Zo is er nog al eens een misverstand over de toepassing van de beperkte risicoanalyse. Deze is wettelijk niet benoemd in de Regeling Legionellapreventie. De Publicatie legt duidelijk het wettelijk kader uit”.

Verwijzingen geactualiseerd

In de herziene ISSO-publicatie zijn verder de verwijzingen naar wet- en regelgeving geactualiseerd, zoals de actuele NEN 1006 en Waterwerkbladen. De handleiding is een praktische leidraad, maar om een legionellarisicoanalyse en -beheersplan op te stellen is hoe dan ook ruime installatietechnische kennis en ervaring vereist, vooral van leidingwaterinstallaties.

De nieuwe Publicatie 55.1, Handleiding legionellapreventie in leidingwater, is verkrijgbaar via de ISSO-KennisBank.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement