Vernieuwde erkenningsregeling InstallQ borgt kwaliteit PV-installaties

Geplaatst op 24 februari 2021 door Redactie

Hoe zijn we verzekerd van goede en het juist plaatsen en aansluiten van zonnepanelen? De vernieuwde erkenningsregeling Zonnestroomsystemen van stichting InstallQ borgt een gegarandeerde kwaliteit. Installatiebedrijven met zo’n erkenning op zak voldoen onder meer aan de Wet Kwaliteitsborging.

Praktijkgerichte erkenningsregeling

De erkenningsregeling Zonnestroomsystemen beschrijft de eisen voor het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen. De kern van de erkenningsregeling is dat kwaliteitsborging nu aan de voorkant van het proces ligt. Wil van Ophem, technisch directeur InstallQ: “De erkenningsregeling beschrijft meetmethodieken en andere instrumenten voor een goed ontwerp en optimale uitvoering. Daarnaast kunnen de installatiebedrijven zelf controles uitvoeren met een checklist.”

Breed draagvlak

Van Ophem: “Die checklist is één-op-één gelijk aan die van Scope12; de nieuwe inspectienorm van SCIOS die tot stand kwam op initiatief van het Verbond van Verzekeraars, Holland Solar, iKeur en Techniek Nederland. Bij al onze erkenningen zoeken we zoveel mogelijk samenwerking en afstemming met stakeholders. Zo creëren we een breed draagvlak voor de kwaliteitsverbetering en veiligheid van de installatiesector.”

NEN1010

“De vernieuwde erkenningsregeling sluit aan op de Wet Kwaliteitsborging. Meegenomen zijn nieuwe regels in de bouw, waaronder de NEN1010, de norm voor laagspanningsinstallaties. Ook is geleerd van incidenten uit de praktijk, zoals pv-installaties die in brand vlogen. Werken volgens deze erkenning kan dergelijke voorvallen voorkomen,” aldus Van Ophem.

Meer weten?

De vernieuwde erkenning is in te zien en aan te vragen via de site van InstallQ, onder vakgebied Zonnestroomsystemen. De erkenningsregeling maakt onderscheid tussen kleine installaties (met een aansluitwaarde tot en met 3 x 25 ampère) en grote systemen (boven de 3 x 25 A). Zo geven grote installaties meer risico en vergen meer eisen voor vakbekwaamheid. Houders met een erkenning voor grote installaties krijgen ook vaker een kwaliteitscontrole.

Over InstallQ
Veilige installaties van goede kwaliteit: dat is het doel van de onafhankelijke stichting InstallQ. Dat doet InstallQ met kwaliteitsregelingen. Hiermee bewaakt InstallQ de installaties waar Nederland (dagelijks) gebruik van maakt. Om haar doel te bereiken, ontwikkelt en beheert InstallQ een breed scala aan kwaliteitsregelingen voor de totale installatiesector. InstallQ erkent installateurs en bedrijven en informeert over certificeren. Daarbij accrediteert InstallQ examens, opleidingen en bijscholing in installatietechniek.

Breed draagvlak
InstallQ - ontstaan uit een fusie tussen Sterkin en KvINL in januari 2019 - is een toonaangevende kwaliteitsorganisatie binnen de installatiesector. De onafhankelijke stichting heeft in de markt een breed draagvlak, waaronder installateurs, opdrachtgevers en overheid.
InstallQ.nl / Postbus 480 / 3440 AL Woerden