Vernieuwd Handboek Zonne-energie geeft basis voor praktijk

Geplaatst op 25 mei 2016 door Redactie

Dit doe-boek is voor beslissers, ontwerpers, installateurs en beheerders die te maken hebben met zonne-energiesystemen. Via duidelijke processtappen krijgt u praktische informatie over de handelingen en de geldende voorschriften en regelgeving.

De eerste versie uit 2006 is flink herschreven. Het boek loopt weer in gelijke pas met de ontwikkelingen in techniek en regelgeving, waaronder:

• het elektrotechnisch aansluiten van de zonnestroominstallatie conform de nieuwe NEN 1010 ‘Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties’
• de nieuwe NPR 5310 ‘Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010’
• de nieuwe NEN 7250 (bouwkundige aspecten van zonne-energiesystemen en integratie in daken en gevels)
• aarding en bliksembeveiliging
• aanpassing elektrotechnische aansluiting vanwege de gewijzigde Netcode
• vervangen van de NVN 7250 door NEN 7250 (normen over de integratie van zonne-energiesystemen in daken en gevels) en de impact daarvan.

De inhoud is aangepast aan:

• de Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD)
• de regelgeving in het kader van Eco-design, VRL, NPR 6708 en BLR 4708
• brandveiligheid (in samenspraak met Brandweer Nederland).

Europese Richtlijn (RES)

Het handboek bevat alle informatie die nodig is voor de certificering van installateurs in het kader van de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RES). Voor opdrachtgevers wordt die certificering steeds meer een handvat voor kwaliteit. Installateurs kunnen zich met die certificering onderscheiden.

Bekijken en bestellen?

Het vernieuwde Handboek is hier te bekijken en voor € 160,- (excl. btw en verzendkosten) te bestellen via de winkel. De digitale versie is met een abonnement te raadplegen op www.isso-digitaal.nl.

Breed draagvlak

De vernieuwde editie is beoordeeld door Holland Solar, Uneto-VNI, TVVL, Vereniging Het Hellend Dak en andere brancheorganisaties. De update is financieel mede mogelijk gemaakt door OTIB, RVOnl, Uneto-VNI en TVVL.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement