Veiligheidskleding kan levens redden

Geplaatst op 25 april 2017 door Redactie

Wereldwijd brengen mensen hun gezondheid in gevaar bij het werk. Volgens schattingen van de International Labour Organisation (ILO) overlijden dagelijks 6000 mensen door werkgerelateerde ongelukken of ziektes. Om het thema onder de aandacht te brengen, heeft de ILO de “Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk” in het leven geroepen. Deze actiedag vindt op 28 april 2017 voor de 15de keer plaats.

Wetgeving arbeidsveiligheid – verworven recht

Op de werkplek bestaan nogal wat risico’s: zuren, hitte, vlammen en vonken, elektrische spanning, statische ladingen en mechanische belastingen. Maar ook mentale stress - als gevolg van tijdsdruk of uit angst voor verlies van zijn baan - is steeds meer een risicofactor. Gelukkig is er de ARBO-wet die in Nederland al lang van kracht is en die als doel heeft de gezondheid en het welzijn van alle werknemers te garanderen en te verbeteren.

Risicobeoordeling

Alle gevaren in een onderneming moeten geanalyseerd en in een risicobeoordeling gedocumenteerd worden. Voor elk geregistreerd risico moeten maatregelen bepaald worden, die het gevaar kunnen beperken of uitschakelen. Die veiligheidsmaatregelen zijn vaak onderverdeeld in drie categorieën: technisch (bv. beveiliging van machines), organisatorisch (bv. opleiding van de medewerkers) en persoonsgebonden (bv. veiligheidskleding).

Juist omgaan met veiligheidskleding

Veiligheidskleding beschermt de gezondheid en kan zelfs levens redden. Daarbij moet echter absoluut rekening gehouden worden met volgende aspecten:

. de veiligheidskleding moet exact afgestemd zijn op de specifieke risico’s van elke werkplek,
. de medewerkers moeten de nodige informatie krijgen over hun veiligheidskleding en -uitrusting én moeten deze dragen en gebruiken zoals het hoort,
. veiligheidskleding moet volgens de geldende norm professioneel gewassen worden,
. iedere aanpassing aan de veiligheidskleding moet gebeuren conform de geldende voorschriften.

Waar advies en ondersteuning vinden?

Omdat het thema veiligheidskleding erg complex en veeleisend is, is het aan te bevelen de hulp in te roepen van professionele adviseurs in arbeidsveiligheid of preventie-experts uit beroepsorganisaties. Bij de keuze en zorg voor de gepaste veiligheidskleding kun je het best beroep doen op een textieldienstverlener. “Wij bieden advies en draagtests aan”, zegt Silvia Mertens, gediplomeerd ingenieur voor kledingtechnologie en vakadviseur veiligheidskleding bij textieldienstverlener MEWA. “Met onze service - wassen, onderhouden en aanleveren van veiligheidskleding - geven wij de nodige support aan bedrijven die werken conform EU- en DIN-normen. Zo zijn de medewerkers beschermd en wordt de onderneming ontlast.”