Veilig en duurzaam beugelen met deze praktische tips!

Geplaatst op 06 oktober 2021 door Redactie

Nog elk jaar veroorzaken ongelukken met koolmonoxide in ons land veel slachtoffers. Vanaf april 2022 geldt een certificatieplicht voor bedrijven en professionals die gasverbrandingsinstallaties installeren en onderhouden. Deze certificatieplicht is ontstaan na onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Samen met nieuwe inzichten rondom het beugelen van toevoer- en afvoersystemen moet dit resulteren tot een afname van het aantal ongelukken.

In het kader van de nieuwe regelgeving heeft Kiwa de richtlijn BRL 6000-25 'Werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide' ontwikkeld. Deze bestaat uit drie deelgebieden die eisen bevatten voor het aanleggen, onderhouden en repareren van gasverbrandingsinstallaties en systemen voor verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoer. Er kan gekozen worden voor certificering voor de afzonderlijke deelgebieden, maar omdat cv-toestel en toevoer- en afvoersysteem een samenhangend geheel vormen, is het advies aan installateurs om zich te verdiepen in alle deelgebieden.

Het nieuwe beugelen

Het nieuwe beugelen wordt al sinds 2012 gestimuleerd, maar wordt nog niet altijd goed uitgevoerd. De branchevereniging Rogafa heeft de volgende basisprincipes voorgeschreven :

• Beugel bij kunststof elke mof (uitzonderingen daargelaten);
• Monteer de eerste beugel op maximaal 0,5 meter van het toestel;
• Monteer de leiding op afschot naar de ketel toe;
• Maak en borg gasdichte verbindingen;
• Zorg voor trekontlasting bij dakdoorvoeren.

Praktische beugeltips

• Combineer, tenzij de fabrikant dit toestaat, géén materialen van verschillende systemen.
• Gebruik dus de bijbehorende beugels en teken de leidingaanleg af.
• Monteer alles spanningsvrij (toegepaste materialen kunnen uitzetten!) op de juiste lengte.
• Gebruik daarbij passend gereedschap, dus een baco of steeksleutels in plaats van een waterpomptang.
• Verwijder bramen van afgezaagd materiaal om te voorkomen dat rubbertjes en afdichtringen beschadigen.
• Gebruik een door de fabrikant voorgeschreven smeermiddel, water of een zeepoplossing (maximaal 1% zeep) om nieuwe stugge materialen eenvoudiger in elkaar te krijgen en benut de maximale ruimte in een mof voor een goede verbinding in de leiding.
• En gebruik tot slot bij je werkzaamheden géén kit, purschuim, vaseline, olie, (parker)schroeven of tie-wraps.

Risico op losraken

Check bij bestaande installaties het risico op losraken van de rookgasafvoerleiding. Dit kan door de leiding met gepaste kracht te bewegen. Kan deze losraken? Attendeer dan de toesteleigenaar op de mogelijke gevaren en bevestig de beugels alsnog conform het beugelvoorschrift van Rogafa. Deze voorschriften zijn onderdeel van de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 3378-46, zoals uitgegeven door NEN.

Aandachtspunten

Het is aan te bevelen dat Installateurs bij het werken aan gasverbrandingstoestellen en toebehoren ook kijken naar:
• De visuele uitvoering van een gasverbrandingstoestel, zowel wat betreft de verbrandingsluchttoevoer- als wat betreft de rookgasafvoervoorzieningen;
• De aansluiting op het toestel, de appendages en de dakdoorvoeren;
• De afdichting van alle verbindingen;
• De voorschriften van de fabrikant van de betreffende gastoestellen;
• De voorschriften van de fabrikant van de rookgasbuizen en luchttoevoerbuizen;

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Kiwa’s BRL 6000-25 op: https://www.kiwa.com/nl/nl/service/brl-6000-25-certificering-preventie-koolmonoxide/. Op de website van Rogafa (www.rogafa.nl) staat veel praktische informatie over rookgasafvoersystemen. Of neem contact op met de collega’s van Veiligheid Gasinstallaties via vgi@kiwa.nl.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement