Veel Nederlandse inbreng Europese tender innovaties CO2-reductie

Geplaatst op 27 november 2019 door Redactie

Nederland en andere landen willen werk maken van de afvang, opslag en het hergebruik van CO2. Binnen de Europese tender Accelerating CCUS Technologies (ACT) hebben 12 projecten subsidie gekregen. In 6 projecten doen Nederlandse kennisinstellingen mee.

ACT is een zogeheten ERANET, een samenwerking van landen om gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling te stimuleren. Organisaties konden tot begin maart hun volledige voorstel voor innovatieprojecten indienen. Het moest gaan om innovaties waarmee het afvangen, opslaan en hergebruiken van CO2 (CCUS) sneller praktijk kan worden.

Nederlandse subsidie

Ook voor Nederland is dit een belangrijke opgave. Zo moet de industrie volgens het Klimaatakkoord de CO2-uitstoot flink verminderen. Nederland heeft dan ook subsidie beschikbaar gesteld voor de tender. In totaal gaat het om € 4 miljoen.

Projectbeschrijvingen

Eind oktober werd bekend welke projecten steun krijgen van ACT. De meeste richten zich op CO2-opslag, soms in combinatie met monitoring: waar blijft de CO2 precies in de bodem? Bij 6 projecten is sprake van Nederlandse inbreng:

  • LAUNCH richt zich op CO2-afvang in de industrie. Het project onderzoekt wat bijdraagt aan een langere inzetbaarheid van de afvangmiddelen.
  • REX-CO2 wil een procedure ontwikkelen voor hergebruik van bestaande putten voor CO2-opslag.
  • SUCCEED is een project waarbij CO2 wordt geherinjecteerd in aardwarmtebronnen. De onderzoekers willen een nieuwe manier van monitoring testen en zien hoe de CO2 reageert op de ondergrond.
  • Nederland is ook betrokken bij ACTOM. Dit project richt zich op een betere manier om CO2-opvang op zee te monitoren. Hiervoor komt een webbased instrument.
  • Verder doet Nederland mee aan het DigiMon-project. Ook hier gaat het om betere monitoring van CO2 onder de grond. Vooral om het maatschappelijke vertrouwen in CO2-opslag te vergroten.
  • NEWEST-CCS richt zich op het afvangen van CO2 uit afvalverbranding. Het gaat om nieuwe methodes en om bestaande methodes significant te verbeteren.

De projecten zullen zich allemaal kort presenteren op de bijeenkomt ‘CATO Meets the projects’ op dinsdag 26 november.

Nieuwe tender in 2020

De landen die deelnemen in ACT bereiden een nieuwe tender voor. Naar verwachting gaat die in 2020 open.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement