Vakmanschap noodzakelijk bij duurzame technieken

Geplaatst op 16 september 2019 door Redactie

ISSO is door het programma RADAR gevraagd een inspectie uit te voeren aan een energiecentrale in een woning, bestaande uit onder meer een warmtepomp en een cv-ketel. De eigenaar van de woning ervaart verschillende klachten, zoals de woning wordt onvoldoende warm en het besproken rendement wordt niet gehaald. Jos de Leeuw en Jan Aerts, technisch specialisten bij ISSO, keken op verzoek van RADAR of de installaties volgens geldende standaarden en regelgeving zijn ontworpen en aangelegd. Deze inspectie was te zien maandag 16 september om 20.30 uur in de RADAR uitzending op NPO 1. In dit praktijkgeval blijkt de relevante kennis en regelgeving niet juist toegepast. Een belangrijke reden waardoor het wel vaker misgaat.

Resultaten van de inspectie

- De woning is gerenoveerd met een hoog duurzaamheidsniveau (goede isolatie) en handhaving van de bestaande beglazing.
- In de kelder is een energiecentrale opgesteld die bestaat uit een cv-ketel, warmtepomp en zonnecollectorvaten voor de verwarming en warmtapwater. Dit is een complexe installatie, waarbij een doordacht (hydraulisch) ontwerp cruciaal is voor de goede werking van de installatie. Er zijn geen ontwerpgegevens, tekening van de installatie en een omschrijving van de werking van de installatie aanwezig. De installatie voldoet niet aan de ISSO richtlijnen (ISSO-publicaties 44, 69 en handboek zonne-energie).
- De lage temperatuur radiatoren zijn te klein voor de kamers (niet berekend conform ISSO-publicatie 66).
- Temperatuurregelingen ontbreken grotendeels (niet conform ISSO-publicatie 69).
- De cv-ketel - onder andere de rookgasafvoer - is niet conform de regelgeving aangesloten, en is lastig bereikbaar (niet conform ISSO Kleintje Gas).
- Vanuit de kelder zijn alle leidingen in een grote bundel aangebracht. Bij de waterleidingen bestaat hierdoor kans op doorwarming met een risico op Legionellavorming (niet conform ISSO-publicatie 30).
- Verwarmingsleidingen zijn te klein gedimensioneerd voor een systeem met lage temperatuur verwarming (LTV) (niet conform ISSO-publicatie 18)
- De buitenunit van de lucht/water warmtepomp staat op het balkon naast de ouderslaapkamer en produceert teveel geluid.

Duurzaam vakmanschap noodzakelijk

De conclusie van deze inspectie is dat veel installaties in deze woning niet voldoen aan de eisen die aan een goed ontwerp mogen worden gesteld. In de praktijk gaat het helaas vaker mis doordat kennis en regelgeving niet (juist) worden toegepast. Daarvoor kunnen we verschillende redenen aanwijzen, zoals gebrek aan tijd en geld. Om te kunnen voldoen aan de ontwikkelingen zoals de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, de nieuwe eisen Bouwbesluit en de energietransitie is het van belang om de juiste kennis te kunnen toepassen. De verantwoording hiervoor ligt bij de opdrachtnemer. ISSO zoekt zoveel mogelijk de samenwerking met partners om de nieuwe en juiste kennis te ontwikkelen en verspreiden. Voor de juiste toepassing van deze kennis is vakmanschap noodzakelijk.


Reacties

Cornelis

30 september 2019 om 20.35 uur

ISSO publicaties zijn richtlijnen, dus daardoor niet openbaar. Voor de NEN normen ligt dit anders die zijn gerelateerd aan de wetgeving. Waterwerkbladen zijn de uitwerking van de NEN1006+A1:2018. deze zijn gratis te downloaden bij www.infodwi.nl

E. van Batenburg

20 september 2019 om 12.05 uur

Vakmanschap noodzakelijk bij duurzame technieken??? Hoezo bij duurzame technieken??? Bij alles is toch vakmanschap nodig? En ja, vrijgeven die normen zodat een ieder zich hierin kan verdiepen en kan controleren wat wel kan en wat niet kan, dan kan de eventuele schuldvraag ook eenduidig worden toegewezen.

Jan

20 september 2019 om 09.49 uur

Bij deze sluit ik mij aan bij N. Barkmeijer, het stoort mij al jaren dat normen en richtlijnen beschermd met copyrights achter een flinke kostenpost verstopt zitten. Inzage bij NEN en ISSO is zo kostbaar dat deze feitelijk alleen is weggelegd voor middelgroot en groot MKB. En journalisten mogen niets over de inhoud van normen publiceren, omdat ze onder copyright vallen. De normgeving is een aantal decennia geleden vanwege bezuinigen door de overheid geprivatiseerd en privé bezit geworden van enkele bedrijven. Sinds de privatisering is de bouw flink veranderd. In de particuliere woningrenovatie zijn met name kleine organisaties, zoals ZZP-ers en klein MKB, actief. Om over te stappen van HTV naar LTV is nieuwe kennis nodig. Het ontbreekt aan openheid want dat is de sleutel voor bedrijven als NEN en ISSO om inkomsten te generen. De opgeworpen financiële drempel is zo hoog dat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zich niet meer goed kunnen laten informeren en zelf maar gaan doen. In de bouw is de kracht van de laagste aanbieder niet te onderschatten. Mocht partijen wel leesrecht kopen in een norm/richtlijn, dan is gevorderde technische kennis nodig om de informatie te kunnen verwerken. Dat is zeker een probleem voor opdrachtgevers, maar waarschijnlijk ook voor veel installateurs. Journalisten en opleidingen zijn gespecialiseerd om kennis toegankelijk te maken voor elke doelgroep, maar zijn beperkt omdat de inhoud van normen valt onder copyright. Veilige en goed functionerende woningen is een maatschappelijk belang van alle Nederlanders. Partijen als Radar behandelen normen gelijk aan wetgeving en dat zou terecht zijn als deze in openbaarheid tot stand kwamen en voor iedereen te raadplegen zijn. Dat is niet het geval. Normen en richtlijnen welke voor de gehele bevolking relevant zijn, horen in het publieke domein, moeten in het openbaar tot stand komen, voor toegankelijk zijn en vrij van copyrights. Het is een essentiële stap die de politiek snel in gang moet zetten om het publieke vertrouwen terug te winnen. “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”.

N.Barkmeijer

19 september 2019 om 22.05 uur

Tsja, als je als klant geen zicht hebt op de isso publicaties dan kun je nooit nagaan of iets goed gebeurt. Gewoon vrijgeven die publicaties. Hoe meer dat openbaar wordt hoe minder er gesjoemeld kan worden.

peter

19 september 2019 om 08.20 uur

vakkennis is zowel op de werkvloer als op het kantoor noodzakelijk. werken met de handen is zo uit de gratie dat zodra iemand iets heeft geleerd deze persoon niet meer met de handen wil werken. Het liefst ander mans werk keuren en bekritiseren. Als de goed gestudeerde heren ook eens in de praktijk full time aan het werk gaan wordt het vast en zeker veel beter dan het nu is. Wie durft voor een laag salaris de handen vuil te maken? Daar ligt de uitdaging niet in het achteraf vertellen wat fout is gegaan maar in de praktijk bijsturen en voorkomen dat het fout gaat door mee te denken. Klaag niet over gebrek aan vakmanschap maar doe er iets aan door de praktijk in te gaan. Certificeren drijft de vakman het vak uit. Wat overblijft zijn de grote bedrijven die de kosten kunnen dekken maar wie voeren het werk uit in de praktijk? en wordt alles gecontroleerd? Vakmanschap begint met een goede opleiding, vakbekwaamheid eisen en een branche waarin iedereen die erin werkt van uitvoeren tot directie de benodigde vakkennis heeft. In Nederland staan de beste stuurlui aan wal.

J.K. Boks

19 september 2019 om 07.36 uur

Niets nieuws, ik kom dit al vele jaren tegen in vrijwel alle gebouwen Te grote cv-ketels, te kleine pompen, leidingen en radiatoren, wel een dure regeling maar te weinig sensoren om echt te kunnen sturen. gevaarlijke situaties soms veroorzaakt door "keuring" van de brandweer. kortom Nederland is hard op weg naar een bananen staat.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement