Vakinformatie delen via Kenniscafé

Geplaatst op 21 november 2018 door Redactie

„Een aantal jaren geleden zijn we van start gegaan met de Kenniscafés”, vertelt Toine van den Boomen, Technical consultant bij Systemair. “We denken dat kennis het grootste goed is dat we hebben in ons bedrijf. Dat proberen we uit te dragen naar de markt. Daarom organiseren we op donderdag 1 november weer een Kenniscafé in Waalwijk, dit maal met het thema Luchtbehandeling gasloos renoveren.”

„We proberen kennis uit te dragen naar de markt met informatie over wat er veranderd is in de Ecodesign-wetgeving, de Europese wetgeving waaraan producten moeten voldoen”, vervolgt Van den Boomen. „We krijgen steeds meer vragen uit de markt over met welke wetten rekening gehouden moet worden bij het plaatsen van nieuwe of het renoveren van gebruikte luchtbehandelingsinstallaties. We sluiten op deze vragen van onze klanten aan met informatie over de Energy Efficiency Directive (EED en de Energy Performance Building Directive (EPBD).

Gebouwen moeten op termijn een bepaald energielabel hebben. Dit moet voor 2023 effectief worden. Tijdens het Kenniscafé worden de deelnemers op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken. Ook komt er meer vraag naar alternatieven voor de gasgestookte stoombevochtiging nu het gas uitgefaseerd wordt. Bij het binnenklimaat speelt het fijnstofverhaal. Daarom geven we informatie over de nieuwe internationale filternormering op basis van fijnstof rendementen (ISO 16890.”

De branche informeren

„Met een Kenniscafé kunnen we aangeven wat er aan de hand is en hoe je ergens op in kunt spelen”, vertelt Van den Boomen. „We hebben specifieke product- en systeemkennis. Dat willen we delen. Bedrijven en gebouweigenaren kunnen op het gebied van luchtbehandeling veel energie besparen.” Binnen VLA en TVVL werkt Systemair samen met andere producenten en leveranciers om dit naar buiten te dragen. „Als Systemair hebben we ook een taak om de branche te informeren”, geeft Van den Boomen aan.

„Met een kenniscafé kunnen we aangeven wat er aan de hand is en hoe je ergens op in kunt spelen.”

De Ecodesign-wetgeving geldt voor nieuwe producten. Het geeft het rendement aan waaraan een installatie minimaal moet voldoen. Renovatie is een apart hoofdstuk. „Dat verschil is belangrijk in relatie tot de Europese wetgeving”, aldus Van den Boomen. „De gevolgen van de wetgeving is dat de apparaten groter moeten worden, omdat door de wet de luchtsnelheid naar beneden wordt gebracht. Bij nieuwbouw is dat minder een probleem, daar kan in het ontwerp rekening mee gehouden worden. Bij renovatie passen de groter kasten vaak niet in de ruimte.”

Verschuiving van nieuw naar renovatie

„Binnen ons bedrijf zorgt de wetgeving ook voor een verschuiving”, zegt Van den Boomen. „Wij zijn altijd voor het grootste gedeelte gefocust geweest op nieuwe apparaten. Tegenwoordig houden we ons ook steeds meer bezig met het opknappen en renoveren van bestaande apparatuur. Hiermee verlengen we de levensduur van de apparaten. Vandaar dat het Kenniscafé daar ook een rol in speelt. In deze tijd komt de verantwoordelijkheid voor een product steeds meer bij de leverancier te liggen. Zeker als we kijken naar de toekomstige circulaire economie, waarin we dus geen nieuwe grondstoffen meer toevoegen. We hebben dan de volledige verantwoordelijkheid voor onze producten. Het is of ze terugnemen of er iets anders mee doen. Zoals producten renoveren en ze weer state-of-the-art maken. Er zijn veel mogelijkheden om luchtbehandelingkasten en ventilatoren te vernieuwen, waaronder energiezuiniger motoren, ventilatoren en filters met minder luchtweerstand toepassen. Zo kan een bestaande unit geoptimaliseerd worden, zodat die minder energie verbruikt. Renovatie hoort erbij, omdat dit de levensduur van het product verlengt. Als productiebedrijf moeten we geleidelijk naar een circulair bedrijf groeien. Dit zijn dingen die er voor zorgen dat je je in bredere zin bezig gaat houden met je product. Er komt steeds meer vraag naar prestatiecontracten. De prestatie van je product moet je daarom heel goed kennen.”

Binnenklimaat verbeteren

Voor TVVL heeft Van den Boomen een aantal lezingen gehouden, met name over fijnstof. „Het is voor een installateur belangrijk dat hij weet hoe hij het binnenklimaat bij de klant kan verbeteren. We willen communiceren hoe het tegenwoordig zit met de filtertechniek. Het is ook voor de installateur goed om iets nieuws te kunnen vertellen dat speelt in de markt. Fijnstofproblematiek wordt steeds belangrijker. De gezondheid in een gebouw krijgt steeds meer aandacht.”

„Binnen ons bedrijf zorgt de wetgeving ook voor een verschuiving.”

Bij het upgraden van een luchtbehandelingsinstallatie zijn energiebesparing en luchtkwaliteit heel belangrijk. Die worden steeds meer in wetgevingen vastgelegd. „Als producent mag je daar je producten op aanpassen”, geeft Van den Boomen aan. „Dat geld voor zowel nieuw als gebruikt. In het Kenniscafé willen de laatste stand van zaken op het gebied van fijnstof delen en laten zien hoe we de wetten kunnen implementeren.

In het bouwbesluit staat alleen het minimum van het minimum. Er zijn legio onderzoeken waarmee je prestatie direct kunt koppelen aan schone lucht en de luchthoeveelheid per persoon. Via prestatieverantwoordelijkheid en levensduurverantwoordelijkheid kom je uit bij circulariteit. Renovatie speelt daar een belangrijke rol in. De vraag is moet je een product maken met een lange levensduur of een product dat aan te passen is aan de wisselende functionaliteit omdat de markt steeds in beweging is? Of misschien wel beide?”

Kenniscafé op locatie

De Kenniscafés worden bij de vestigingen van Systemair in Harderwijk of Waalwijk gehouden. Maar Systemair organiseert ook Kenniscafés op locatie. „We bouwen ook installaties voor cruiseschepen”, vertelt Van den Boomen. „We hebben daarom ook al eens een kenniscafé op de scheepswerf voor cruiseschepen in Papenburg gehouden. De mensen zijn dan meteen op locatie en kunnen de toepassingen in praktijk zien. We geloven in de kracht van het delen van kennis en ervaring. Dat is voor ons de reden om mensen uit de branche bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld tijdens een Kenniscafé. Uiteindelijk gaat het er toch om dat we voor iedere specifieke situatie het gewenste, gezonde binnenklimaat creëren.”