Energieslurpende kantoren gegarandeerd naar Label C

Geplaatst op 27 februari 2017 door Redactie

Om de klimaatdoelstellingen te behalen dient in 2023 elk kantoor in Nederland energielabel C of hoger te hebben. Eigenaren van kantoren met een label D t/m G moeten hun panden dus voor die tijd energiezuiniger maken. Het gaat hier om een oppervlakte van meer dan 43 miljoen m2. Unica is ervan overtuigd dat elk kantoor kan worden verduurzaamd naar minimaal Label C en durft dit zelfs te garanderen met haar ‘Label C garantie’ met als uiteindelijke doel een energieneutraal gebouw.

Fors deel kantoren probleemloos te verduurzamen

Nederland heeft ruim 67.000 kantoren. Alle kantoren die voor 2000 gebouwd zijn, hebben in de basis energielabel D of lager. Volgens een rapport van het EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) en ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) gaat het hier om meer dan 43 miljoen m2 aan kantoorruimte. Hiervan is circa 28 miljoen m2 met installatietechnische aanpassingen te verduurzamen naar Label C of zelfs naar Label A.

Gegarandeerd naar Label C in 2023

Unica omarmt de klimaatdoelstellingen en helpt kantoren met energielabels D t/m G naar minimaal Label C. Unica kan dit garanderen dankzij haar jarenlange ervaring met verduurzaming van vastgoed en kennis van de energielabelmethodiek. Jan-Maarten Elias, directeur van Unica Ecopower: “Met de Label C garantie biedt Unica een totaalpakket van maatwerkadvies met subsidiemogelijkheden, de realisatie van de benodigde maatregelen tot aan de officiële afmelding van het energielabel. Onze integrale aanpak met één aanspreekpunt borgt het verduurzamingsproces.”

Strengere eis voor kantoren in 2030: minimaal Label A

De label-eis voor kantoren wordt in 2030 verhoogd naar Label A. Unica werkt bij de verduurzaming vanuit het ‘Total Cost of Ownership’ principe en houdt rekening met de vastgoedstrategie en de meerjaren onderhoudsplanning van de gebouweigenaar. Dit betekent dat energiebesparende en energieopwekkingsmaatregelen die nodig zijn voor Label A al eerder kunnen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld tijdens natuurlijke onderhouds- en vervangingsmomenten.

Op weg naar energieneutraal in 2050

Het Energieakkoord beoogt een volledig energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Unica kijkt daarbij naar zowel het reduceren van het energieverbruik, het lokaal opwekken van duurzame energie als het opslaan en hergebruik van overtollige energie. Elias: “De verduurzaming van gebouwen is een continu proces en vergt een actieve rol van alle betrokkenen. Daarom geloven we in langjarige samenwerkingen om de ambitie naar energieneutraliteit waar te maken. Als het om verduurzaming van vastgoed gaat, staat Unica gebouweigenaren en gebruikers van A tot Z bij.”

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement