UNETO-VNI klaar voor invoering certificeringsregeling voor cv-installateurs

Geplaatst op 10 januari 2018 door Redactie

UNETO-VNI roept de overheid op vaart te maken met de invoering van een wettelijke certificeringsregeling voor cv-installateurs. Dat stelt installateurskoepel UNETO-VNI naar aanleiding van de aankondiging van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om zo’n regeling vanaf halverwege 2019 in te voeren. Voorzitter Doekle Terpstra: ‘UNETO-VNI vindt het belangrijk dat de nieuwe certificeringsregeling zo snel mogelijk van kracht wordt. Wij hebben ons huiswerk gedaan en zijn er klaar voor. Wat ons betreft wordt de regeling liever eerder dan later ingevoerd.’

Koolmonoxideprobleem

’De nieuwe regeling voor cv-installateurs is een van de concrete maatregelen die de overheid neemt naar aanleiding van het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit november 2015. Uit dit rapport dat de gevaren van koolmonoxide in kaart bracht, blijkt dat de huidige kwaliteitsregelingen onvoldoende waarborgen voor veiligheid opleveren.

Bijscholing

Terpstra wijst erop dat UNETO-VNI al veel werk heeft verzet om de invoering van de regeling mogelijk te maken. In maart van dit jaar heeft de installateurskoepel het raamwerk voor een uniforme kwaliteitsregeling aangeboden aan de toenmalige minister Plasterk. Ook ligt een voorstel klaar om de vakbekwaamheid van cv-monteurs en servicemonteurs op een hoger niveau te brengen. Naar schatting moeten tussen de 1.400 en 2.300 monteurs bijgeschoold worden.

Effectieve controle

Het nieuwe certificeringsstelsel heeft betrekking op zowel de plaatsing van de cv-ketel als op het onderhoud. Het cv-toestel zelf, maar ook de rookgasafvoer en de luchttoevoer vallen straks onder de regeling. UNETO-VNI pleit ervoor ook de gasleidingen en de plaatsing van de koolmonoxidemelder onder de certificering te brengen. De brancheorganisatie wijst erop dat het succes van de regeling afhankelijk is van de controle door de certificerende instellingen en gemeenten. Terpstra: ‘Zonder effectieve controle wordt deze wettelijke regeling een tandeloze tijger. Dat moeten we voorkomen.’

Voorlichting noodzakelijk

UNETO-VNI vindt dat voorlichting vanuit de overheid belangrijk is om consumenten bewuster te maken van de veiligheidsrisico’s van hun cv-installatie en het belang van onderhoud. Terpstra: ‘Consumenten moeten weten dat hun cv-installatie bij een gecertificeerde installateur in goede handen is. Het is voor niet-gecertificeerde bedrijven straks verboden om nog werkzaamheden aan cv-installaties uit te voeren.’

Internetconsultatie

Minister Ollongren kondigt aan het wetsvoorstel in januari via een internetconsultatie openbaar te maken. De wetswijziging wordt vervolgens in het tweede kwartaal van 2018 aan de Tweede Kamer verzonden. De nieuwe regeling wordt onderdeel worden van het Bouwbesluit 2012, een regeling die in de Woningwet verankerd is. De wet schrijft straks geen exacte werkwijze voor, maar randvoorwaarden waarbinnen de markt zelf beoordelingsrichtlijnen mag ontwikkelen. Certificerende instellingen die voldoen aan deze randvoorwaarden worden door het ministerie van Binnenlandse Zaken aangewezen.


Reacties

Geert Suelmann

16 januari 2018 om 17.42 uur

Geachte En de voorzitter van Uneto-VNI is voorstander van buitenlandse arbeider in de installatie sector. Deze kennen amper of helemaal geen Nederlands en al helemaal niet als het gaat om installaties die volgens bepaalde regels/wetten dienen te worden aangelegt. Hoe wordt dit dan opgelost ?? Met vriendelijke groet.

Dick Schulenburg

16 januari 2018 om 08.25 uur

Allereerst vindt ik het een geweldig Initiatief. Nu nog de controle en de sancties, wij hebben in het verleden al heel vaak over dit soort maatregelen gesproken echter alles is in schoonheid gestorven. Eerst wie is de installateur, is dit de handige jongen die voor zich zelf begint en zich installateur noemt of zijn dit terdege opgeleide mensen die zijn getoetst op hun vakbekwaamheid. Hoe doen wij het met de verkoop van de producten, veel producten die gebruikt worden voor het aansluiten van gastoestellen zijn op iedere hoek van de straat te koop. Een handige doe-het-zelver kan in principe nog steeds bij de buurman een keteltje ophangen. Ik ben erg benieuwd hoe dit wordt geïmplementeerd En hoor graag het verloop van deze maatregel.

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement