UNETO-VNI blij met wettelijke eisen voor cv-installateurs

Geplaatst op 21 december 2016 door Redactie

Minister Blok heeft het pleidooi van installatiekoepel UNETO-VNI voor een wettelijke erkenning van cv-installateurs meegenomen in zijn maatregelen om het koolmonoxidegevaar terug te dringen.

Vanaf 2019 mogen alleen erkende installatiebedrijven en cv-monteurs aanleg en onderhoud van cv-installaties uitvoeren. De verplichte erkenning is één van de maatregelen die minister Blok vandaag bekendmaakte. De minister reageert met het besluit op een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over ongevallen met koolmonoxide bij cv-ketels. UNETO-VNI verwacht dat de maatregelen bijdragen aan het terugdringen van het aantal koolmonoxide-ongevallen en aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van cv-installaties in ons land.

Voorzitter Titia Siertsema: 'Met dit besluit geeft het kabinet gehoor aan de oproep van UNETO-VNI om het koolmonoxiderisico bij cv-ketels nu écht aan te pakken. Met een wettelijk verplichte erkenning kunnen vanaf 1 januari 2019 alleen nog erkende installatiebedrijven en vakbekwame cv-monteurs werkzaamheden verrichten aan cv-installaties. Het kabinet onderstreept daarmee dat bewezen vakbekwaamheid nodig is om het vak van cv-monteur uit te oefenen.'

Na het verschijnen van het OvV-rapport heeft UNETO-VNI niet gewacht op maatregelen van het kabinet. De vereniging heeft inmiddels een uitgebreide erkenningsregeling met zwaardere eisen voor installatiebedrijven en individuele cv-monteurs uitgewerkt. Ook de aangescherpte vakbewaamheids- en scholingseisen voor cv-monteurs zijn in deze regeling opgenomen. Siertsema: 'Onze regeling voldoet aan de eisen die de overheid stelt. UNETO-VNI gaat er zo snel mogelijk over in gesprek met minister Blok.'

UNETO-VNI is blij dat de minister van plan is illegale cv-werkzaamheden te bestrijden door de nieuwe erkenningseisen actief te handhaven. Het is daarnaast de bedoeling van de minister de markt transparant te maken; erkende bedrijven moeten herkenbaar worden via een website en een eenduidig beeldmerk. Ook dat voornemen valt bij de installatiekoepel in goede aarde.

UNETO-VNI kan zich vinden in de overgangsperiode tot 1 januari 2019 die de minister aankondigt. De vereniging staat ook achter andere maatregelen die minister Blok vandaag aankondigde, zoals het initiatief om cv-ketelfabrikanten ertoe te bewegen CO-sensors in hun toestellen op te nemen en een lobby voor het verplicht stellen van CO-sensoren op Europees niveau.

In februari volgend jaar start een publiekscampagne om meer bewustzijn te creëren rond de gevaren van koolmonoxide en de aandacht te vestigen op veilige CO-melders op de Nederlandse markt. UNETO-VNI steunt die campagne en zal er aan meedoen.


Reacties

K. van der Vliet

9 januari 2017 om 14.00 uur

Ik lach me kapot en val tegelijkertijd met verbazing van m'n stoel. Er bestond een goed erkenningen/inspectiebeleid voor installateurs tot eind jaren 90. Er was dus geen probleem. De politiek bemoeide zich er mee en creëerde zodoende een probleem. Nu erkent de politiek haar zelf gecreëerde probleem en komt met een oplossing (?) Zijn we dus weer terug bij eind 90er jaren maar dan zonder inspectiebeleid. Prutsers

S.Wessels

9 januari 2017 om 09.17 uur

Prima geregeld. Maar hoe zit het met een actieve handhaving van deze regeling ?

P. Breet

7 januari 2017 om 11.03 uur

Minister Blok móést reageren op het rapport van RvV. MinisterBlok kan niet anders dan het advies van RvV. overnemen. Minister Blok ontwijkt een Wetswijziging en stelt die uit tot 1-1-2019. Uitstel, is het begin van ontvluchten. De beslissing van Blok is een laffe-beslissing. Het is als een ballon met gaten die t.z.t. gedicht moeten worden door het volgende kabinet of door de "marktwerking?". Jorritsma heeft met een handomdraai, onder de mom van Europa, de Vestigingswet omzeep geholpen en de energiebedrijven "geprivatiseerd?", zonder na te denken over de gevolgen die wij nu al jaren ondervinden. Een gebouw waarin gas, elektra en water samenkomen en daar een chemischereactie vormen (o.a. vuur) vereist niet alleen Wetten, maar ook inspectie. Nu kan er een heel gebouw ontstaan dat gebouwd is door ongeschoolde knutselaars, want geschoolde handwerkers worden steeds schaarser. Waarom ga je een vak leren als het niet vereist is? Kwaliteit en Veiligheid zijn nu bijzaken en hopelijk na 1-1-2019 weer een vereiste, met vakkundige inspectie.

Edwin den Uijl

5 januari 2017 om 21.58 uur

Triest, echt heel triest. Lid worden van Sterkin/ SEI en/ of Uneto zegt niets over de kwaliteit van het geleverde werk! Opleiding gedeeltelijk.... Uneto is blij met de verscherpte regels.... Meer leden, meer inkomsten..... Niemand controleert! Enkel papierwerk, prutsers blijven prutsen!!!

Gaswacht Maastricht

5 januari 2017 om 14.42 uur

Gaarne ons informeren indien er een cursus wordt gegeven voor vakbekwaamheid onderhoud cv ketels. Met vriendelijke groet. dhr. Kuipers.

nico reus

5 januari 2017 om 12.00 uur

lid worden voor erkenning wellicht

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement