Triple Solar PVT-warmtepomppanelen opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD)

Geplaatst op 17 maart 2023 door Redactie

De PVT-warmtepomppanelen van Triple Solar staan sinds 28 februari in de Nationale Milieudatabase (NMD). In samenwerking met erkende specialisten en leveranciers is er een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd. Hiermee is de milieu-impact over de gehele levenscyclus van de Triple Solar PVT-warmtepomppanelen in kaart gebracht. Uit de analyse bleek dat de PVT-warmtepomppanelen 40% beter scoren dan een standaard zonnepaneel.

In een LCA wordt er gekeken naar de milieu-impact van producten en grondstoffen. Van grondstofwinning en productie tot gebruik en afvalverwerking. Eveneens wordt er gekeken naar verzuring van de bodem, aantasting van de ozonlaag en het uitputten van materialen (bron: Nationale Milieudatabase). Het resultaat van een LCA wordt uitgedrukt in een score: de milieukostenindicator (MKI).

Voor een opname in de NMD moet een product aan verschillende eisen voldoen. Onder meer dient de LCA te zijn uitgevoerd door een onafhankelijk erkend LCA-bureau en gevalideerd door een erkende NMD-toetser.
Via de NMD kunnen betrokkenen bij bouwprojecten onderbouwde materiaal- en installatiekeuzes maken op basis van de milieu-impact ervan. Dankzij deze NMD kan de milieu-impact van gebouwen ook beter gecommuniceerd worden en er eisen aan worden gesteld. Voor de burgerlijke en utiliteitsbouw wordt de totale milieu-impact uitgedrukt in een Milieu Prestatie Gebouwen (MPG)-score. Voor MPG-berekeningen zijn de PVT-panelen vanaf nu in te vullen in de daarvoor bedoelde rekeninstrumenten.