Switch van traditioneel naar duurzaam

Geplaatst op 05 april 2019 door Redactie

“Het gaat hier om het gloednieuw gebouwde clubgebouw van hockeyclub MHC in Oss” vertelt Jurgen Megens, technisch commercieel adviseur van Monarch Nederland in Diemen. “De installateur heeft in het pand de totale installatie geplaatst. Monarch heeft daarvoor de warmtepompinstallatie geleverd.”

Warmtepomp als oplossing

De installatie waar Jurgen Megens op doelt, bestaat uit voorzieningen voor (vloer)verwarming, ventilatie en warm water. “Wij werden binnen het project in bouwteamverband ingeschakeld door de installateur” legt hij uit. “Het ging in deze situatie om twee stuks Weishaupt lucht/waterwarmtepompen van 18 kW. De vraag was naar een duurzame installatie – dus uiteraard geen gas. En of wij daarin konden meedenken. De installateur kwam met zijn vraag bij Monarch Nederland, omdat wij in de loop der jaren al binnen verschillende projecten succesvol hebben samengewerkt.”

“De installatie diende duurzaam en volkomen energieneutraal te zijn”

Dat installatiebedrijf is Installatiebedrijf Peter Megens in Oss. Men richt zich specifiek op luxe woningbouw en utiliteit, waarbij alle W-disciplines worden gehanteerd. “Ruim 25 jaar geleden heeft mijn vader, de naamgever van het bedrijf, de zaak opgericht. Ons team bestaat inmiddels uit 18 man, waarvan er 15 buiten de deur werkzaam zijn” aldus directeur/eigenaar Perry Megens. “Wij opereren breed georiënteerd in de markt, met bijzondere specialisaties voor zowel woningbouw als utiliteit.”
Jurgen Megens: “Een project dat we binnenkort in samenwerking met het installatiebedrijf hopen af te ronden, is bij voetbalvereniging Berghem Sport in Berghem. Ook hier was de vraag naar duurzaam. Daarbij gaat het om een zelfde installatie als bij de hockeyclub, alleen dan een maatje groter: 2 keer 25 kW.”

Switch van traditioneel naar duurzaam

Toen hockeyclub MHC (een vereniging met 1600 leden) het nieuwe clubgebouw wilde laten bouwen, had men in eerste instantie de beschikking over een beperkt budget. “Als installatie had de installateur dan ook een eenvoudig systeem aangeboden” vertelt Jurgen Megens.

“Op een gegeven moment werd aangegeven dat men de installatie absoluut energieneutraal wilde maken. In die fase van het traject heeft de installateur Monarch ingeschakeld. Vervolgens heeft de gemeente financieel een bepalende rol gespeeld in de uiteindelijke realisatie. Van de initieel geplande cv-ketel is toen geswitcht naar de Weishaupt lucht/waterwarmtepompen, voor de ventilatie van een traditionele oplossing naar een WTW-installatie en voor tapwater van boilers ook naar een warmtepomp.

“Monarch levert een uitgebreid schema op maat”

Monarch levert binnen een dergelijk project de warmtepompen, buffervaten, pompgroepen en regeling, waarbij wij het te verwarmen pand verdelen in zones.” Als deze eenmaal door de servicemonteurs van het installatiebedrijf zijn geïnstalleerd, wordt de totale installatie door Monarch in bedrijf gesteld.

De rol binnen het bouwteam

“Wij hadden als vereniging al eerder samengewerkt met Installatiebedrijf Peter Megens” zegt Mark van der Leest, voorzitter van de bouwcommissie van de hockeyclub. “Dus toen wij in het bouwteam op het punt van een energieneutraal gebouw waren beland, was de keuze snel gemaakt. Uiteraard speelt de aannemer in die beslissing ook een rol. Maar het vertrouwen was er al, en dat werd binnen het traject alleen maar groter. Dan ben je blij dat de installateur die je hebt daar een passende functie in kan vervullen. Als hockeyclub draaien wij natuurlijk op vrijwilligers – dan is het fijn dat je je vertrouwen bij een partij kunt neerleggen die staat voor wat hij zegt, en de zekerheid hebt dat alles wordt opgelost.”

“Monarch werkt gericht met een schema op maat” vertelt Jurgen Megens. “Alvorens de installatie definitief gaat worden uitgevoerd, wordt door ons namelijk een goed schema aangeleverd aan de installateur, die dat vervolgens bespreekt met de eindklant. Dat schema is gebaseerd op aspecten als de vraag die bij ons wordt neergelegd, de benodigde capaciteit en de eisen c.q. wensen van de klant. Zodra de opdrachtgever na overleg met de installateur het schema heeft goedgekeurd, wordt dat de leidraad aan de hand waarvan het project wordt uitgevoerd. Zo is er te allen tijde duidelijkheid voor alle betrokken partijen.”

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement