Technische branche vindt doelstellingen Klimaatakkoord onhaalbaar door personeelstekort

Geplaatst op 10 mei 2022 door Redactie

Technicitekort schaadt volgens driekwart van de organisaties de concurrentiepositie van Nederland

Als er niets gebeurt om het technicitekort op te lossen, is het volgens de meerderheid van de technici (56%) en HR-beslissers (52%) onmogelijk om de energietransitie binnen de gestelde tijd van het Klimaatakkoord te verwezenlijken. Dit blijkt uit de TechBarometer 2022 van technisch opleider ROVC, een onderzoek onder ruim 1.000 HR-beslissers in de technische branche, 2.500 technici en 1.000 potentiële zij-instromers. Zo vindt bijna de helft van de technici (44%) en HR-beslissers (46%) het onhaalbaar dat in 2030 27 procent van de energie uit duurzame bronnen komt. Ditzelfde geldt voor de doelstelling dat energie in 2050 bijna helemaal duurzaam moet zijn.

Economische en maatschappelijke gevolgen

De vertraging van de noodzakelijke verduurzaming in Nederland (39%) is volgens de respondenten een belangrijk maatschappelijk gevolg van het technicitekort. Ook komen er economische gevolgen naar voren uit de TechBarometer. Zo zegt driekwart (73%) van de HR-beslissers dat het de concurrentiepositie van Nederland negatief beïnvloedt. Daarnaast remt het technicitekort innovatie (45%) en maakt het Nederland minder aantrekkelijk als vestigingsplaats voor productiebedrijven (38%).

Energietransitie biedt ook kansen

Toch biedt de energietransitie ook mogelijkheden. Zo vinden zes op de tien (58%) HR-beslissers dat het stoppen met fossiele projecten, waardoor personeel uit steenkool-, olie en gasprojecten beschikbaar komt, kansen biedt voor omscholing naar de techniek. Ook heeft de energietransitie een positief effect op potentiële zij-instromers. De helft vindt dat de energietransitie de techniek een aantrekkelijk vak maakt. Bovendien maakt het groeiende belang van duurzaamheid de technieksector voor twee derde van de potentiële zij-instromers aantrekkelijker.

John Huizing, directeur bij ROVC: “De energietransitie biedt zowel kansen als uitdagingen voor de technische sector en het terugdringen van het personeelstekort. Het heeft positieve effecten op het personeelstekort in termen van omscholingskansen en aantrekkelijkheid van de sector. Tegelijkertijd vraagt het om andere kennis en vaardigheden van technici. Wat echter als een paal boven water staat, is dat technische organisaties moeten inspelen op deze trend. Zorg dat je de juiste kennis en vaardigheden in huis hebt en communiceer met personeel en potentiële zij-instromers over wat de energietransitie betekent voor de branche en hun eigen ontwikkeling. Alleen met voldoende én gekwalificeerd personeel kan de energietransitie plaatsvinden. Dat vraagt niet alleen om ontwikkeling van huidige technici, maar ook om het zo snel mogelijk functioneel inzetbaar maken van zij-instromers.”


Reacties

Robert-Jan Pouw

17 mei 2022 om 13.37 uur

Stel je voor: je kind weet niet welke richting hij/zij op wil na de middelbare school. Ik weet het, de meeste kinderen in Nederland weten het wél, alleen ik heb toevallig drie kinderen op de middelbare school zitten die het echt niet weten. Door ons schoolsysteem moeten ze, wat mij betreft, veel te vroeg een onomkeerbare afslag qua studie- en denkrichting nemen, dus probeer je als ouder je kind alles van de wereld te laten zien. Dus ook techniek in de breedste zin des woords. Op de basisschool leren kinderen dat techniek iets is dat je ergens inkoopt als de kachel stuk is. Maar verder krijgt techniek geen enkele voet tussen de deur. Tenzij je het moet leren schrijven. Dan weer wel. Uit ervaring weet ik dat docenten op het MBO enorm hun best doen, maar dat het daar organisatorisch een drama is. Dus als je op het MBO een technische opleiding wilt afronden, moet je echt van goeden huize komen. En als tijdschriften een kalende man met de kop onder de kachel blijven gebruiken om aan te tonen dat werken in de techniek nodig is, heb ik nog een lange weg te gaan om mijn kinderen te overtuigen dat werken in de techniek leuk, uitdagend, afwisselend en verdomd sexy is.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement