Technisch dienstverlener Kuijpers blijft ontwikkelen

Geplaatst op 08 mei 2020 door Redactie

Technisch dienstverlener Kuijpers blijft koersvast en financieel gezond. Het familiebedrijf publiceerde zijn jaarcijfers over 2019. De nettowinst was met 8,5 miljoen iets lager dan in 2018. De omzet van 260 miljoen euro laat een stabiele groei van 12% ten opzichte van het voorgaande boekjaar zien. Met een gezonde liquiditeit en solvabiliteit is sprake van een solide balans en jaarrekening. Ook de verhouding tussen service en projecten is in balans. De afgegeven accountantsverklaring voor de jaarrekening van 2019 en de prognose voor het lopende jaar bevestigen dit.

Het bedrijf investeerde onder meer in de ontwikkeling van de samenwerking tussen medewerkers, opleidingen, kennisontwikkeling van farmaceutische productieomgevingen en in een integrale propositie voor verduurzamen van de gebouwde omgeving. Ondanks dat de winstdoelstelling niet volledig gehaald is, kijkt algemeen directeur Aukje Kuypers met gepaste trots terug op het voorgaande jaar. “Investeren in kennis en ontwikkeling - en daarmee in onze mensen en in de lange termijn - hoort bij het DNA van ons bedrijf. De huidige coronacrisis bevestigt ons geloof in duurzame en vooral ook veilige en gezonde omgevingen. We blijven dan ook investeren. Gericht op een gezonde bedrijfsvoering, met oog voor de huidige ontwikkelingen én de toekomst.”

De coronacrisis raakt het bedrijf vooralsnog licht. Hoe de markt zich dit jaar verder ontwikkelt, is vandaag niet met zekerheid te zeggen. De bouw- en installatiesector reageert altijd met enige vertraging op economische ontwikkelingen. Dat zal nu ook het geval zijn. De verwachting is dat eind 2020 ook deze sector geraakt wordt. Vast staat dat Kuijpers financieel gezond en stabiel is. De technisch dienstverlener weet, door goed in verbinding te blijven met klanten, een goede werkvoorraad te houden. De regionale focus van het bedrijf helpt hier bij. Medewerkers zijn bevlogen, werken goed samen en zorgen ook in deze tijd dat de technische voorziening bij klanten maximaal beschikbaar is. Belangrijk aandachtspunt is de veiligheid van medewerkers die
bij klanten werkzaam zijn. Met het protocol ‘samen veilig doorwerken’ heeft de bouw- en technieksector alle maatregelen getroffen die in deze tijd nodig zijn om een veilige werkomgeving te bieden voor iedereen op de bouw en bij klanten. Kuijpers volgt dit protocol en heeft op sommige vlakken richtlijnen aangescherpt. Aukje Kuypers: “De veiligheid en gezondheid van onze mensen en klanten staan voorop. In 2019 zijn we een programma gestart om veiligheid nog beter te verankeren. Juist in deze tijd merken we dat onze duidelijke visie op veiligheid en bijbehorend gedrag een goede basis vormen voor ons huidig handelen.”

Terugblik 2019: ontwikkeling pharma, food en bouw

Slimme techniek speelt een groeiende rol in de samenleving. Hierdoor is Kuijpers steeds vaker als hoofdaannemer eindverantwoordelijk in projecten. Daarbij vertrouwen klanten op het bedrijf als partner in hun verduurzamingsambitie. In 2019 heeft Kuijpers bewust de stap richting bouw ingezet en geïnvesteerd in de interne opbouw van kennis en expertise op dit vlak. Het bedrijf biedt klanten hiermee als regisseur en verbinder een integrale benadering voor verduurzamingsvraagstukken. Een mooi praktijkvoorbeeld is de verduurzaming van het hoofdgebouw van de Provincie Zuid-Holland in Den Haag. De renovatie - techniek én bouw, inclusief 15 jaar onderhoud - is gegund aan Kuijpers als hoofdaannemer. Vanaf de aanbiedingsfase hebben alle betrokken disciplines nauw samengewerkt. Ook realiseerde de technisch dienstverlener in die rol eind vorig jaar in Leiden de nieuwe productiefaciliteit voor biofarmaceutisch bedrijf HALIX. Kuijpers was eindverantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe productiefaciliteit. Zowel voor het gebouw zelf - compleet met cleanrooms - als voor de technische installaties.

Vanuit veertien locaties in Nederland bedient Kuijpers de markt. Het bedrijf ziet dat de relatief nieuwe locaties in de randstad en het noorden van Nederland een gestage groei doormaken. Zo realiseerde Kuijpers voor familiebedrijf Klaremelk Feed uit Harderwijk de proces- en gebouwgebonden installaties van een gloednieuwe en moderne mengvoerfabriek. Vanuit Zwolle en Amsterdam ontwikkelden o.a. de activiteiten op het gebied van beveiligingssystemen. Landelijk wist het bedrijfsonderdeel gericht op de exploitatie en het beheer van installaties een aantal mooie opdrachten te scoren bij onder meer netwerkbedrijf Alliander en gehandicaptenzorgorganisatie Ipse de Brugge.

Prognose 2020: brede dienstverlening als stabiele basis

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft in zijn prognose begin april aangegeven dat er voor de derde keer in twaalf jaar tijd een crisis dreigt voor de Nederlandse bouwsector. De huidige crisis is snel gekomen. In een paar weken tijd stond de wereld op zijn kop. Kuijpers ziet die snelheid en bijbehorende impact nu vooral terug bij klanten in de industriesector. Een herkenbare trend: in deze sector zetten bedrijven in tijden van onzekerheid als eerste hun investeringen op pauze.

Ondanks dat heeft Kuijpers recent een mooie opdracht gekregen van Lamb Weston / Meijer voor de realisatie van een nieuwe productiefaciliteit voor gedroogde aardappelproducten. Een opdracht die Kuijpers op het lijf geschreven is: de technisch dienstverlener biedt één aanspreekpunt op het gebied van procesautomatisering en klimaatbeheersing. Door actief in verbinding te blijven met klanten, ziet Kuijpers mogelijkheden om oplossingen te bieden die passen bij de huidige tijd. Musea en onderwijsinstellingen halen onderhoudswerkzaamheden naar voren. Ook staat het bedrijf ziekenhuizen bij met uitbreiding van apotheek- en IC-capaciteit en in de farmacie zorgen de voorbereidingen op de mogelijke productie van coronavaccins voor nieuwe aanvragen. De brede dienstverlening van Kuijpers, verdeeld over verschillende sectoren, maakt dat het bedrijf de lichte terugval van omzet en efficiency vooralsnog kan opvangen.

Daar waar Kuijpers aan het begin van dit jaar uitging van groei, zoals voorgaande jaren, verwacht het bedrijf voor 2020 een stabilisatie dan wel lichte groei ten opzichte van de omzet van 2019. De huidige prognose is gebaseerd op de werkvoorraad, vaste klantenkring, marktpositie en commerciële organisatie. Elementen die ook in deze tijd vertrouwen geven in een stabiele ontwikkeling van het bedrijf. Aukje Kuypers: “We zetten onze technische kennis en expertise in om gebouwen en installaties duurzamer en gezonder te maken. Voor onze medewerkers, voor onze klanten en voor de generaties na ons. De huidige coronacrisis bevestigt ons geloof in duurzame en vooral ook gezonde omgevingen. Ons familiebedrijf heeft al vaker moeilijke tijden doorstaan. Steeds is het ons gelukt om hier - met het vizier op de toekomst - doorheen te komen. Door er samen de schouders onder te zetten.”

Gericht op een gezonde bedrijfsvoering, met oog voor de huidige ontwikkelingen én de toekomst, blijft Kuijpers investeren in zijn medewerkers en in nieuwe proposities op het gebied van gezondheidszorg, farmacie, duurzaamheid en IT.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement