Subsidies Energie-innovaties open op 1 april

Geplaatst op 01 april 2019 door Redactie

Op 1 april 2019 zijn weer een reeks subsidieregelingen open van de Topsector Energie. Ze sluiten aan bij het (voorlopige) Klimaatakkoord. Daarom ligt de focus op innovaties voor kosteneffectieve CO2-reductie in 2030. Voor deze regelingen is bij elkaar ruim € 85 miljoen beschikbaar.

Klimaatakkoord staat centraal

Hoewel het Klimaatakkoord nog niet is gesloten, sluiten de nieuwe subsidieregelingen aan op de doelen ervan. Ze moeten innovaties stimuleren die uiteindelijk helpen om de CO2-uitstoot sneller en goedkoper te verminderen.

Belangrijk is dat deze innovaties op termijn een goede slagingskans hebben in de Nederlandse markt en maatschappij. De nieuwe regelingen richten zich vooral op R&D, onderzoek en ontwikkeling. Bedrijven en kennisinstellingen werken hierbij samen.

DEI+thema Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen

Op 1 april opent ook de programmalijn Innovaties Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen van de DEI+. Dit thema ondersteunt projecten waarin binnen één jaar prototypes van enkele of meer innovatieve producten en diensten ontwikkeld worden voor aardgasvrije wijken.

Laat uw projectidee vooraf toetsen

Bent u geïnteresseerd in een van de regelingen? Het is belangrijk dat uw aanvraag compleet en kwalitatief goed is. Laat daarom uw projectidee nu alvast toetsen.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement