‘Stijging gasprijs hoeft niet tot hogere kosten voor burgers te leiden’

Geplaatst op 28 juni 2018 door Redactie

Burgers hoeven zich geen zorgen te maken dat hun energierekening in de komende jaren gaat stijgen door een hogere gasprijs. Door het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving sterk te verlagen en te vervangen door het gebruik van zonnewarmte, kan de gasrekening gelijk blijven. Dit stelt branchevereniging Holland Solar. En dat voorkomt niet alleen een hoge gasrekening: zonneboilers kennen tal van andere voordelen in de energietransitie.

In het concept Klimaatakkoord wordt vrijwel zeker een sterke verhoging van de energiebelasting op gas opgenomen. Diverse media maken op basis van uitgelekte documenten melding van een stijging van 75 procent van de energiebelasting op gas en een verlaging van de energiebelasting op elektriciteit. Voor een gemiddeld gezin zal de gasrekening de komende jaren hierdoor fors stijgen. Door het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving sterk te verlagen en te vervangen door duurzame opwekking van warmte middels zonneboilers, kan de gasrekening echter gelijk blijven of zelfs dalen.

35% minder gas verbruiken

Volgens branchevereniging Holland Solar zal zonne-energie een zeer belangrijke rol spelen in het verduurzamen van de elektriciteit- én warmtevoorziening. Zonnewarmte (zonnecollectoren met zonneboilers voor het opwekken van warmte uit zonlicht) is een ideale vorm van duurzame warmteopwekking voor de energietransitie. Woningeigenaren en woningcorporaties kunnen met een zonnewarmtesysteem het gasverbruik van de woning met wel 35 procent verminderen. Met zonnewarmte wordt de stijging van de gaskosten in de voorstellen van het Klimaatakkoord dus meer dan gecompenseerd.

Zonnewarmte als ‘no regret’

De komende decennia gaat Nederland over op gasloze wijken. Dit is een complexe opgave waarbij burgers wijk-voor-wijk over zullen moeten naar andere warmteopties. Zonnewarmte kan de verduurzaming versnellen als ‘no regret’-optie: met een eenvoudige maatregel haalt men meteen 35 procent duurzame warmte en tegelijkertijd blijft verdere verduurzaming in de toekomst aantrekkelijk. Stapsgewijs kan daarmee het gebruik van fossiele brandstof steeds verder worden verminderd en kunnen de investeringen over een langere periode worden gespreid. Zo kunnen ook wijken, die later van het gas af gaan, direct verduurzaamd worden. De investeringen bij de toepassing van zonnewarmte zijn beperkt, het bestaande verwarmingssystemen hoeft bijvoorbeeld niet aangepast te worden. Zonnewarmte laat zich bovendien eenvoudig combineren met bestaande warmteoplossingen zoals de CV-ketel, een warmtepomp en opslag van warmte in de bodem. Ook het ‘voeden’ van warmtenetten met zonnewarmte is mogelijk middels grootschalige zonnewarmtesystemen, zoals dat al veel wordt toegepast in Duitsland en Denemarken.

Warmtebatterij: 100% verwarming van woningen met zonnewarmte

De technische ontwikkeling staat niet stil: er wordt hard gewerkt aan de warmtebatterij. Deze batterij maakt het mogelijk om woningen volledig en het gehele jaar efficiënt met zonnewarmte te verwarmen. De opgewekte zonnewarmte in de zomer kan dankzij een warmtebatterij in de winter worden gebruikt om de woning of het gebouw te verwarmen.
In de afgelopen jaren is door onderzoeksinstituut TNO met succes zo’n warmtebatterij in een testopstelling gedemonstreerd. De opgewekte zonnewarmte kan zonder verliezen efficiënt worden opgeslagen en worden gebruikt wanneer deze nodig is. Met gerichte investeringen in de doorontwikkeling van de warmtebatterij is het mogelijk om binnen 4 tot 5 jaar een commercieel beschikbare warmtebatterij voor huishoudens te hebben. Een warmtebatterij gecombineerd met een zonnewarmtesysteem kan een woning dan volledig zelfstandig en CO2-neutraal van alle warmte voorzien.

Zonnewarmte in energie-infrastructuur van de toekomst

Voor de toekomstige warmtevoorziening van woningen wordt veelal gestuurd op een volledig elektrische energiehuishouding en het verdwijnen van een gasaansluiting. Holland Solar benadrukt het voordeel van zonnewarmte bij het ombouwen naar deze volledig elektrische (all-electric-)woningen. De inzet van zonnewarmte beperkt de groei van de elektriciteitsvraag in de gebouwde omgeving, wat de noodzaak van het openhouden van fossiele centrales vermindert. In de nabije toekomst kan bovendien door het gebruik van zonnewarmte en warmtebatterijen de piekbelasting op elektriciteitsnetten sterk verminderd worden. Dit kan dure netverzwaringen en daarmee maatschappelijke kosten voorkomen.

Bron: Holland Solar


Reacties

Pim

23 juli 2018 om 12.03 uur

Als de VAKBLADEN al onzin verkopen, wordt de techniek ongecontroleerd de nek omgedraaid. H.H. Schrijvers bereken eerst zelf hetgeen u verkondigt. Alle energie die benodigd wordt, moet opgewekt worden met energie. Maak het gas met belastingmaatregelen duur, dan wordt er meer en meer met de ALLESBRANDER gestookt, zonder enige eis aan de uitstoot kwaliteit of controle, zoals we in Nederland gewend zijn.

Nienke

9 juli 2018 om 16.39 uur

Zo'n 80% van je energierekening betaal je voor het gas dat je verbruikt. Als de energiebelasting op gas met 75% omhoog gaat, kan die natuurlijk nooit gecompenseerd worden met het verlagen van de energiebelasting op elektriciteit met 50%. Mensen van wie het huis niet goedkoop all electric gemaakt kunnen worden, zijn dus wel degelijk de dupe. De rijke mensen met goed geïsoleerde woningen die kunnen investeren, ontspringen de dans. Misschien dat over het geheel genomen de energiebelasting niet hoger wordt, maar hij zal wel door de zwakste schouders gedragen worden.

Wijnand de Wit

9 juli 2018 om 15.22 uur

Ik ben erg geïnteresseerd in de warmtebatterij. Zelf heb ik 120 heatpipes op mijn huis liggen en in de zomer veel overcapaciteit. In de winter verbruik ik toch nog 2800 m3 gas om mijn huis te verwarmen. Voor Elektriciteit heb ik 0 op de meter met 48 zonnepanelen. Graag blijf ik op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen om het gas ook naar 0 te brengen.

Hidde

3 juli 2018 om 09.50 uur

Idd je moet ff 20k tot 30k investeren en dan merk je niets meer van de energie belasting verhoging :-(

Eric

3 juli 2018 om 08.42 uur

Wat een hypocriet bericht. Gaskosten hoeven niet te stijgen....... als er fors geïnvesteerd wordt in andere energiedragers. Linksom of rechtsom, de kosten gaan gewoon omhoog. En het veel beloofde terugverdien effect blijkt vaak niet realistisch.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement