Stichting OPEN breidt aantal inleverpunten e-waste uit door inzamelvergoeding voor metaalbedrijven

Geplaatst op 09 november 2021 door Redactie

Er komt een regeling voor metaalbedrijven om de goede verwerking van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA), ook wel e-waste, te stimuleren. Deelnemende metaalbedrijven ontvangen van Stichting OPEN een vergoeding voor de inzameling van e-waste en afgifte daarvan aan CENELEC-gecertificeerde verwerkers. De regeling wordt de komende maanden getest. Daarna wordt op 1 januari 2022 de regeling landelijk uitgerold.

De vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor handling en gescheiden opslag van e-waste. Er ontstaan daarmee voor de metaalbedrijven twee inkomstenbronnen: een kostenvergoeding van 125 euro per ton vanuit Stichting OPEN voor de inname, opslag, transport en gescheiden afgifte en een bedrag dat de deelnemende CENELEC-verwerker uitkeert voor de metaalwaarde. Met deze nieuwe regeling kunnen metaalbedrijven, die volgens hun vergunning e-waste mogen en kunnen inzamelen, een formeel inzamelpunt van Stichting OPEN worden van e-waste dat van bedrijven, organisaties en schrootbedrijven afkomstig is. De verwachting is dat er in Nederland rond de 100 van dergelijke inzamelpunten gaan komen. Hiermee kan Stichting OPEN partijen zoals schroothandelaren en bedrijven doorverwijzen naar deze nieuwe afgiftepunten. Deze partijen kunnen immers niet terecht op de gemeentelijke milieustraat of bij de retail aangezien daar alleen consumenten mogen inleveren. Met de uitbreiding van het aantal inleverpunten biedt Stichting OPEN een oplossing voor de lacune.

Meer inzameling en veiligheid

Producenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van 65% van op de markt gezette elektrische apparaten. De inzameling van e-waste wordt verbeterd als het e-waste dat nu weglekt naar de niet-gecertificeerde metaalshredders door de nieuwe inzamelpunten apart wordt opgeslagen en vervolgens wordt afgegeven aan een gecertificeerde verwerker. Voor deze extra werkzaamheden komt er vanuit stichting OPEN een vergoeding voor de inzameling, opslag, transport en afgifte. Dit is onderdeel van het Actieplan 65% dat ten doel heeft om het inzamelpercentage van 65% voor afgedankte elektrische apparaten te behalen.

Veiligheid

Naast de inzameldoelstelling speelt ook veiligheid een rol. Steeds meer elektrische apparaten bevatten lithium-ion batterijen. Het is belangrijk om deze apparaten niet in het schroot te laten zitten vanwege het brandgevaar dat hierbij ontstaat. Hoe sneller deze apparaten apart worden gehouden en hoe minder beschadigd deze worden, des te lager is het risico op afvalbranden.

Pilot

Er komt eerst een test op beperkte schaal tot aan de jaarwisseling. Daarna volgt de landelijke uitrol waarbij de regeling wordt opengezet voor AEEA-inzamelaars, die aan de kwaliteitseisen als inzamelpunt kunnen voldoen en daartoe een contract met Stichting OPEN afsluiten. Dit betreft in deze eerste fase MRF leden die beschikken over het MRF Keurmerk met de AEEA module. In een vervolgfase wordt nagegaan hoe de regeling verder verbreed kan worden.

Over Stichting OPEN
Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (OPEN) is, namens alle producenten van elektrische apparaten in Nederland, verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van e-waste. Ons doel is om de wettelijke inzameldoelstelling van 65% te behalen én e-waste circulair te maken. Dit doen we samen met onze inzamel-, sorteer- en recyclepartners. Onder de naam Wecycle voeren we campagnes om de inzameling en recycling van e-waste te stimuleren. Consumenten en professionals kunnen hun e-waste gratis inleveren bij een van onze 13.000 Wecycle-inleverpunten door het hele land.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement