'Starten met BIM' gaat over procesmatige en menselijke elementen

Geplaatst op 01 februari 2017 door Redactie

De vernieuwde ISSO-publicatie 109 'Starten met een BIM' biedt inzicht in wat een Bouwwerk-informatiemodel (BIM) betekent en wat de randvoorwaarden zijn voor gebruik en implementatie in de organisatie. Volgens de samenstellers moeten marktpartijen, om met een Bouwwerk Informatie Model (BIM) te kunnen werken over harde formules én softe skills beschikken. Dat is nog lang niet zo eenvoudig. Maar deze ISSO-publicatie reikt het management en de medewerkers wel de informatie en de tools aan om zich deze manier van werken eigen te maken.

Alle disciplines in het ontwerp-, realisatie- en beheerproces van gebouwen, van opdrachtgever en architect tot installateur en onderhoudsbedrijf, zullen zich binnen nu en tien jaar de BIM-methodiek eigen maken. Uiteindelijk is BIM een effectieve en efficiënte methode om faalkosten te voorkomen. Een onvolledige en slechte voorbereiding en een gebrekkige gegevensuitwisseling tussen de bouwpartners zijn bijna altijd de oorzaak van oplopende kostenoverschrijdingen. Of een organisatie klaar is voor BIM en wat de randvoorwaarden zijn om met BIM te gaan werken, dat staat te lezen in ISSO-publicatie 109.

Van samen werken naar samenwerken

Volgens de samenstellers van deze ISSO-publicatie zijn het zowel procesmatige als menselijke elementen die een sleutelrol vervullen als je als organisatie gaat werken met BIM. In een bouwproces komen veel vaktechnische disciplines samen, die we op een goede manier aan elkaar moeten koppelen. Daarom vergt werken in een BIM-model ook communicatieve vaardigheden. Belangrijkste is dat partijen in het bouwproces over de grenzen van hun eigen vakgebied en organisatie kunnen en durven te stappen.

Op basis van kernvragen

Een project met een BIM bestaat uit verschillende aspecten. Omdat niet elk projectlid dezelfde informatie zoekt, is de informatie in publicatie 109 opgedeeld in logische paragrafen. Zo kan een ieder, op basis van een aantal basale vragen, via het schema de juiste informatie vinden. Vervolgens is de inhoud van de publicatie zodanig opgebouwd dat de inrichting het proces van een bouwproject volgt. Dat betekent dat daarin drie pijlers aan bod komen: organisatie, middelen en proces.

Ook voor beheer en onderhoud

De publicatie richt zich nadrukkelijk op de doelgroepen installatieadviseurs, installateurs en organisaties die werkzaam zijn in beheer en onderhoud van installaties (facility management). De publicatie is echter opgezet vanuit een branchebreed perspectief. Daarom vormt hij ook een prima instrument ter oriëntatie voor alle overige betrokkenen die werkzaam zijn in de bouwkolom.

Juist ook in de gebruiksfase van een gebouw kunnen diverse partijen voordeel hebben van een BIM. Daarom bevat deze uitgave het onderdeel 'Hoe beheer en onderhoud ik met een BIM?'. Verder gaat de publicatie uitgebreid in op aspecten die betrekking hebben op LEAN. Verspilling van grondstoffen en het duurzaam omgaan met middelen en materialen kan in de bouw nog fors worden verbeterd. Ook heeft de publicatie meer aandacht voor de implementatie van het werken met een BIM in organisaties.

ISSO-publicatie 109 is verkrijgbaar via kennisbank.isso.nl

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement