‘Speel mee met de Wkb’

Geplaatst op 29 juni 2021 door Redactie

Interactieve online tool meet kennis van Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

PlanGarant, Develop Inc. en Merkvast hebben een online game ontwikkeld om de marktkennis van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) te testen. De game is bedoeld voor projectontwikkelaars, architecten, bouwers, woningcorporaties en het bevoegd gezag. Doel van het spel is kennisontwikkeling en bewustwording van de kansen en risico’s van de Wkb te stimuleren.

Hoe werkt de game?

Per spelronde krijgt de deelnemer 8 vragen over de Wkb voorgeschoteld. Na iedere vraag draai je aan het digitale rad voor een nieuwe vraagcategorie. Na iedere ronde wordt de score getoond en zie je direct of je kans maakt op een prijs. Categorieën gaan van ontwerp tot oplevering en van vergunningen tot garanties.

Marktonderzoek en kennisontwikkeling

Het doel van het spel is meerledig. Naast een kennistest is spel ook bedoeld voor marktonderzoek. De antwoorden op de vragen geven een goed beeld van de kennis over de Wkb binnen de bouwkolom. Het is mogelijk om het kennisniveau te duiden per functiegroep, bedrijfstype en bedrijfsgrootte.
Uitkomsten van het onderzoek zullen met regelmaat worden gepubliceerd. Met de uitkomsten kunnen overheden, kwaliteitsborgers en brancheorganisaties hun communicatie en dienstverlening specificeren op het kennisniveau en de kennisbehoefte van de markt.

Kennis, houding en gedrag

De bouwpartijen zelf krijgen hiermee ook een duidelijk beeld over kennishiaten die nadere invulling nodig hebben. Effectieve implementatie van de Wkb begint immers met de juiste kennis en inzicht in de risico’s. Daarna volgen de gewenste houding en gedrag. Op www.wkbonline.nl kan iedereen op een leuke en eenvoudige manier testen hoe het met de kennis van de Wkb is gesteld.

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement