Slechts 55% van kantoorgebouwen voldoet aan verplicht energielabel C

Geplaatst op 07 februari 2023 door Redactie

Per 1 januari 2023 moeten kantoren minimaal energielabel C hebben. Op die datum voldeed naar schatting 55% van de kantoren aan deze verplichting. De overige 45% voldeed niet. Het toezicht en de eventuele handhaving ligt bij gemeenten en omgevingsdiensten.

Januari 2023 start toezicht op de energielabel C-verplichting

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen een geregistreerd energielabel C of beter hebben. Kantoorgebouwen die daar niet aan voldoen zijn vanaf dat moment in overtreding.

Aantal voldoende energielabels enorm gegroeid

Toen de energielabel C-verplichting op 18 oktober 2018 werd aangekondigd, had naar schatting 20% van de kantoren een energielabel C of beter. Sinds die datum is het aandeel jaarlijks gestegen. In het afgelopen jaar steeg dit aandeel sneller, waarschijnlijk omdat de ingangsdatum dichterbij kwam. Op 1 januari 2023 had naar schatting 55% van de kantoren een energielabel C of beter. Kantooreigenaren hebben daarmee een flinke slag gemaakt om aan hun verplichtingen te voldoen.

Aanzienlijk deel van kantoren voldoet nog niet

Het uiteindelijke doel is nog niet bereikt. Op basis van verschillende bronnen schat Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dat ruim 64.000 kantoren onder de label C-verplichting vallen. Kleine kantoorgebouwen en erkende monumenten vallen bijvoorbeeld niet onder de label C-verplichting en zijn hierin niet meegerekend. Van de 45% die niet voldoet, heeft 10% een label D of slechter en heeft 35% nog geen geregistreerd label.

Handhaving

Gemeenten en omgevingsdiensten bepalen hoe er gehandhaafd wordt en onder welke voorwaarden een gebouw in overtreding gebruikt mag worden. Als onderdeel van de handhaving kan er een planning opgesteld worden om zo snel mogelijk een voldoende energielabel te behalen.

Bron: RVO


Reacties

wouter jansen

22 februari 2023 om 09.59 uur

Leuk bedacht dat als Gemeenten een planning maken het probleem zich zou oplossen. Het zijn echter de eigenaren van de gebouwen die verleid moeten worden om tot actie over te gaan. Veel eigenaren hebben in het verleden al de juiste actie ondernomen op basis van het streven naar een betere TCO (Total Cost of Ownership) en Gebruikswaarde. Met name de hogere gebruikswaarde leidt tot een beter gebouwklimaat en daardoor ook een beter werkklimaat. Het verhoogt ook de waarde van het gebouw. Gek dat daar zo weinig aandacht aan wordt gegeven. Op www.samenondernemen.nl staan openingen voor nieuwe projecten.

PAUL MASSELINK

18 februari 2023 om 14.39 uur

WAAROM DAAGT RVO NIET IN IEDERE GEMEENTE WAAR EEN DERGELIJK KANTOOR STAAT EN NOG IN BEDRIIJF IS NIET VOOR DE RECHTER OM HANDHAVING AF TE DWINGEN ? Regels zonder handhaving werken niet dat weten we zon onderhand toch wel??

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement