Siliconen: de onzichtbare ‘enabler’ van de groene energietransitie

Geplaatst op 12 juni 2018 door Redactie

De snelheid waarmee de wereldwijde transitie van fossiele naar hernieuwbare energie plaatsvindt, is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Volgens het Internationaal Energieagentschap IEA was in 2015 al bijna 90% van de nieuwe elektriciteitsopwekking in de wereld afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Wat daarbij nauwelijks aandacht krijgt is dat deze technologische revolutie mede mogelijk wordt gemaakt door toepassing van… siliconen.

Wind- en zonne-energie hebben de afgelopen jaren een kritische massa bereikt die leidt tot schaalvoordelen en, als gevolg van dalende prijzen, steeds meer vraag. Wereldwijd zijn de gemiddelde kosten van windenergie op land tussen 2010 en 2015 met 30% gedaald, terwijl
de kosten van zonne-energie in dezelfde periode met twee derde daalden. In sommige regio’s zijn de kosten van wind- en zonne-energie al lager dan die van fossiele energie – en die trend zet door.

Weinig aandacht is er echter voor het feit dat siliconen in belangrijke mate bijdragen aan deze dalende kostprijs. Dat geldt zowel voor windturbines als voor zonnepanelen.

Wind

Windturbines op zee en aan de kust worden vrijwel permanent blootgesteld aan extreme weersomstandigheden. Om ze te beschermen tegen de inwerking van vocht en zout, worden afdichtingsprofielen en coatings op basis van siliconen toegepast. In de turbine zelf zorgen smeermiddelen op basis van siliconen voor een zo soepel mogelijke werking en minimale wrijving. Dit drukt de reparatie- en onderhoudskosten en draagt bij aan een langere levensduur van de turbines.

Siliconen maken eveneens onderdeel uit van de nieuwe generaties lichtgewicht composieten die steeds grotere windmolens en -wieken mogelijk maken. Bij uitstek die ontwikkeling maakt windenergie steeds goedkoper, want een twee keer zo grote molen levert vier keer meer energie op.

Zon

Om onderhoudsvrije zonnepanelen te maken, worden hechtingsmaterialen gebruikt op basis van siliconen. Ook worden siliconen gebruikt om de elektrische componenten aan te brengen. En optisch transparante siliconen worden gebruikt om de bovenkant van zonnepanelen af te sluiten, aangezien siliconen zowel vocht als UV-straling kunnen weerstaan. Dit alles heeft de afgelopen jaren geleid tot een sterke daling van de productiekosten van zonnepanelen.

Siliconencoatings zorgen er tevens voor dat elektriciteitskabels onder de grond onderhoudsvrij en duurzaam zijn en er nauwelijks energieverlies optreedt.

Algemeen

Ook buiten de sfeer van de duurzame energieopwekking helpen siliconen wereldwijd om de vraag naar energie te verminderen. In auto’s verminderen siliconencomponenten het gewicht en de wrijving. En siliconenisolatie vermindert het energiegebruik van vrijwel alles, van elektronische apparaten tot gebouwen. In totaal besparen producten op basis van siliconen negen keer de hoeveelheid broeikasgassen die worden gebruikt bij de productie en verwijdering ervan.

Ga voor meer info naar www.silicones.eu